A- A A+
Pin It

 

АркА

l • декември 2001 г.

                         ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ

 

     Полското издание на бюлетин "Арка" съществува вече почти 10 години, руското - 5 години, а сега за първи път посрещаме читатели в България. Случаят е търже­ствен и радостен. Надяваме се, че избраните тук текстове и докоснатите теми ще се окажат интересни за вас и по­лезни за работата ви. Работата в областта на обучение, профилактика и лечение на зависимостите е много тру­дна и затова помощта и взаимното поддържане никога няма да е в излишък.

     На нас, в Полша и в много други страни по цял свят, много ни помага в професионалната работа партньорството с Общността на Анонимните Алкохолици. Именно благодарение на групите АА нашите пациенти не остават сами след лечението. Могат да се учат взаимно от своя опит, как да се справят без алкохол (и наркотици) с трудностите на ежедне­вния живот. Трябва да добавим, че съвременната терапия на зависимостите е израснала също от мъдростта и опита на алкохолиците, трезвеещи на основа на програмата на 12-те Стъпки. В "Арка" ние пишем именно за тези неща. Приканваме ви към четене и сътрудничество.

     На прага на НОВАТА ГОДИНА пожелаваме всичко най-добро на всич­ките ни нови Читатели в България.

 

Ева Войдилло Ошатинска

Директор на Регионалната Програма "Алкохол и наркотици "

Институт "Отворено общество " Ню Йорк

Фондация "Стефан Батори ", Варшава 

Pin It

АркА, брой 1, декември 2001 г.

АркА

брой 1, декември 2001 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”