A- A A+

     Общността на Анонимните Алкохолици съществува в България от близо 12 години, но обсегът на въздействието й е за съжаление много малък. Всички функциониращи в страната групи могат да се преброят на пръстите на едната ръка, а това положение не подпомагат изказваните в медиите мнения на някои медицински авторитети от рода на това, че "АА са хора, които се събират заедно да пият кафе, да пушат и да задоволяват други орални нужди" (дочуто по българското радио). Затова може би най-същественият по значение елемент на семинара беше частта, посветена на програма "Минесота" и на терапевтичния потенциал на Програмата на 12-те стъпки, както и на ролята на терапевта - трезвеещ алкохолик. Този термин предизвика, което е също показателно, същинска буря от възражения -трябваше набързо да се импровизира една минилекция, която да илюстрира всичките разлики между "трезвеенето" на алкохолика и предлаганата от професионалистите като синоним "сухост".

     За това, как семинарът беше възприет от участниците, най-лаконично и еднозначно разказват цифрите, получени от сумирането на точките от 52-та предадени оценъчни листа. От максималния възможен брой 1290 точки (максимално по 5 точки за всеки оценяван с цифри аспект на семинара, т.е. 25 точки от един човек; двама души са се изказали само за 4 аспекта без да оценяват - като непрофесионалисти, професионалната полза) бяха събрани 1158.

     От анализа на описателните изказвания от същите тези оценъчни ли­стове следва, че най-много са се харесали: професионализмът, практическата насоченост на представяните знания и предоставянето на разпечатаните материали и диагностични тестове; видимо направи впечатление програма "Минесота", подчертан беше също фактът, че всичко това беше "нещо съвсем ново за България". На въпроса какво най-много им хареса много хора отговаряха твърде лаконично: "всичко".

     Според слушателите липсваше главно практически тренинг - който оба­че не беше възможно да бъде проведен през толкова кратко време и в група над 60 човека! — а също така представяне на случаи от клиничната практика. Имаше и ентусиазирани констатации от рода "всичко беше чудесно, нищо не липсваше" или "може би само време да видя и чуя повече" — за които благодарим от сърце, въпреки яркото ни съзнание, че те са твърде лас­кателни.

     Сред желанията на участниците за евентуално бъдеще преобладава искането да се разширят знанията за методите за работа със зависими па­циенти, за груповата терапия, интервенцията и мотивирането за лечението; за по-задълбочено представяне на различните аспекти на програма "Минесота" (главно духовния) и на принципите на терапевтична работа по 12-те стъпки, както и за по-подробно представяне на опита на полските АА. Често се изброяваха също: тренинг на конструктивните поведения, други зависимости, теми свързани с профилактиката, с работата със семействата и децата на алкохолиците и с терапията на зависимостите при юношите. Многократно се акцентираше на очакването за продължение или дори за редовно организиране на подобни семинари, но с разширена практическа част. Толкова мноогобройни и разнообразни очаквания също са израз на пробуждащия се в България интерес към лечението на зависимостите и към използването на полския опит в тази област.

     Един вид продължение на действията заченати от софийския семинар беше неотдавнашното участие на една от слушателките и преводача Васко в Лятната школа на консултантите организирана от Комисията във Варшава на 27-29 август т.г. Следователно това, което стана в Столична библиотека през онзи слънчев уикенд, може да се определи като успешно направена първа стъпка...

 

Анна Швед

 

Pin It

АркА, брой 1, декември 2001 г.

АркА

брой 1, декември 2001 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”