A- A A+
Pin It

 КОНСУЛТАНТ = СЪПРИЧАСТНОСТ  И РАЗБИРАНЕ

     В началото искам да представя сухите факти, които така или иначе се случиха и които в крайна сметка са в основата на V Международна школа за консултанти. Всичко това стана във Варшава, в периода от 27 до 29 август на ул. Сапежинска 10А. Със спонсорството на Фондация "Стефан Батори" няколко човека - психолози, психотерапевти, консултанти, лекари, лекари психиатри и алкохолици (нещо, което у нас звучи много шокиращо и негативно) си бяха поставили за цел да покажат на нас - участниците в семинара (трезвеещи алкохолици и наркомани, нарколози, желаещи да помагат на зависимите и техните семейства, психолози, лекари, готови да сътрудничат с консултантите), какво представлява алкохолната зависимост (и зависимостта въобще), как се лекува и как тя разрушава живота не само на човека, който е станал зависим, но и на хората, на които той държи и обича. И не на последно място - как можем да преодолеем зависимостта и да заживеем "нормалния" живот отново, каквото и да означава това.

     В началото д-р Воронович - лекар психиатър, един от най-известните в Полша лекуващи зависимостите терапевти, разясни, че алкохолизмът е бо­лест, възникваща на биохимична почва, върху която се наслагват пси­хически, душевни и социални фактори. Той, а и всички лектори, особено наблягаха на факта, че алкохолизмът не е нещо срамно, че алкохолик не означава непременно човек от социалното дъно, че тази болест засяга една­кво и малообразовани и бедни хора, и професори, и богати бизнесмени, и политици.

 

Българските представители на V Международна лятна школа за консултанти

     Психологът Ева Войдилло (директор на Комисията по образование в областта на алкохолизма и другите зависимости към Фондация "Стефан Батори") разкри спецификата на новата професия консултант в областта на зависимостите, новия подход към зависимостта, която се смята от много хора за грях, слаба воля или безхарактерност, а в действителност е сложна болест с физически, духовни и социални съставки, изискваща също така сложно физическо, духовно и социално лечение. Тя подчерта голямото значение и на терапевтичната група, в която се провежда лечението - в нея болните преодоляват своите страхове, недоверието и чувството за срам -научават се да се приемат като неизлечимо болни хора, но хора равностойни на другите и можещи да изпълняват пълноценно своята социална роля. За ролята на консултанта в групата чете лекция и Валентина Новикова -консултант по зависимостите от Санкт Петерсбург, като освен на отго­ворността и задълженията наблегна и на методите, които консултантът никога не трябва да използва в терапията — шантаж, заплашване, всезнайство, подигравки, използване и т.п.

     За програмата на 12-те стъпки — основна програма в групите АА, говори проф. Виктор Ошатински, известен полски юрист и международен специалист по конституционно право, научен работник и преподавател, алкохолик, непиещ от много години, който пише книги по проблемите, свързани с алкохолната зависимост. В тази програма основното е да откри­еш своята природа, да опознаеш чувствата и постъпките си и да разбереш, че можеш да ръководиш живота си и без алкохол.

     Много важен момент при алкохолната зависимост е, че обикновено алкохоликът не вреди единствено на себе си, а и на най-близките си. Проблемите си той прехвърля най-вече върху децата и жената си. Често става така, че нужда от лечение имат и те. Особено когато това е свързано с насилие. За механизмите, по които възниква насилието, за съзависимостта между жертвата на насилие и насилника, и за начините, по които могат да бъдат разрушени тези механизми говори психотерапевтът Анна Нова-ковска, а на проблемите при децата в алкохолното семейство се спря психологът Светлана Кузминих.

     За съжаление нямам възможност да се спра на всички лекции, които за нас - българските участници, бяха нещо ново и изключително интересно, само ще спомена за радиоводещия Кшиштоф Довгирд, също трезвеещ алкохолик, посветил силите си на разпространяване на информация за алкохолизма в електронните медии, който успешно съчетава изискването на АА за анонимност със популярността на програмата си.

В. Петров 

Pin It

АркА, брой 1, декември 2001 г.

АркА

брой 1, декември 2001 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”