A- A A+
Pin It

АДРЕСИ  И  ТЕЛЕФОНИ

НА  ГРУПИТЕ  АА  И  АН  В  СОФИЯ:

Актуална информация за сбирките на АА

ще намерите в сайта им на адрес:

http://www.aa-bg.info/index/grupi_na_aa_v_blgarija/0-6

 

Актуална информация за сбирките на Ал-Анон

ще намерите в сайта им на адрес:

http://www.al-anon-bg.org

     Към момента на издаване на тази брой на АркА списъка със сбирки е бил следния:

Гупа "Нов

•         ул. Веслец 33, тел. 9832013;

•         (телефонът е на разположение на АА само в часовете на сбирките)

•         сбирки в понеделник и сряда от 19:00 ч.

•         открита сбирка всяка първа неделя от месец 

Група "Взаимопомощ"

•        бул. Стамболийски 147 (Център по наркология), тел. 229490;

•        сбирки в понеделник и петък от 18:00 ч., всички сбирки закрити

и

•        ж.к. Слатина, бл. 73 - партерът, тел. 731459;

•        сбирки във вторник и четвъртък от 18:00 ч., всички сбирки закрити

 

Група Анонимни наркомани:

•         ул. Веслец 33, тел. 9832013

•         (телефонът е на разположение на АН само в часовете на сбирките)

•         сбирки във вторник и събота от 18:30 ч.

Чакаме информация за други групи! 

Pin It

АркА, брой 1, декември 2001 г.

АркА

брой 1, декември 2001 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”