A- A A+

***

 

Поглъща ни водовъртежът на съдбата.

Животът ни засмуква като блато.

И често се питаме

каква е причината за нашите беди.

И ми се струва – в нас самите е причината.

И ако потъваш в живота като във водна яма,

порови се в желанията си

и намери причината в самия себе си.

Дразнят ме мненията на другите.

Често сме нетърпими към постъпките им

и ги виним за нашите беди.

Не в хората, у теб търси вината.

Ще имаш много задачки за решаване.

Ще се наложи да катериш не едничък връх

и ще те чакат доста неудачи,

Но ти единствен си причината за тях.

 

Сергей – удо, Украйна

Превод А. Иванова

 

  

Pin It

АркА, брой 10, август 2009 г.

АркА

брой 10, август 2009 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”