A- A A+
Pin It

 

ХРОНИКА

 

Първи семинар на Анонимни Алкохолици в София

„Да работим заедно,

за да предаваме посланието”

 

     На 7-ми и 8-ми април 2012г. в София се проведе семинар на АА, посветен на ІІ и ІІІ завет на АА – Единство и Служене: „Да работим заедно, за да предаваме посланието”.

     Служенето е един от трите завета, които Бил, Боб и ветераните оставиха на общността. Бил У. сам обяснява, че служенето е основата на АА. В последната си реч той казва, че програмата на АА може да бъде обяснена с две думи – любов и служене. Група без служене е всичко друго, но не и група на АА. Това може да е група приятели, група за дискусии или за каквото и да било друго, но без служене липсва истинският живот, дълбокото значение е по подразбиране и израстването не съществува, без да се изпълнява целта на общността. Без служене няма предаване на посланието, а без предаване на посланието то е загубено – просто се превръща в хубави, но празни думи и теми. Без действие ентусиазмът и жизнеността, които идват от смисъла му, в крайна сметка ще се загубят.

Pin It

АркА, брой 12, декември 2012 г.

АркА

брой 12, декември 2012 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган

Превод от руски и полски: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”