A- A A+
Pin It

 

ЧАКАМЕ ВАШИ ПРОЕКТИ!

Регионална Лятна Школа в Хабаровск

 

     В края на септември 2012 година в Хабаровск вече за осемнадесети път се проведе Регионалната Лятна Школа за специалисти по терапия на зависимости и съзависимост. Организатор на семинара беше главният лекар д-р Генадий Ф. Ракицкий. От Полша дойдоха трима лектори (на снимките, по време на занятията).

     Обучението се проведе с участието на домакините, например много интересна лекция за проблеми на съзависимите жени на алкохолици прочете Инна Кулинич, а вечерите бяха запълнени с открити сбирки на местните Анонимни Алкохолици и Анонимни Наркозависими. За много нарколози и психолози това беше първата възможност да се убедят в това, че е важно и необходимо да мотивират пациентите си да участват в тези общности.

     Ежедневните занятия във формата на тренинги обхващаха следните теми:

  • · Програма за основна терапия за зависими
  • · Как да се помага на съзависимите
  • · Как да се мотивират зависимите за лечение и оздравяване

     В разговорите между участниците се раждаха идеи за по-нататъшно сътрудничество. Например, нарколозите от Якутия проявиха желание колкото се може по-скоро да обучат у тях трезвеещи консултанти, за да могат те професионално да помагат на зависими и съзависими хора, също така организаторите изявиха готовност да организират бъдещи школи с участнието на полски специалисти.

     Плановете изглеждат реални, защото независимо от реорганизацията на Института Отворено Общество догодина, нашата регионална програма ще може да действа без съществени промени.

     Ние вече започваме да мислим за плановете за 2013 година. Моля, изпращайте и ваши предложения и желания. Всички мероприятия за следващата година планираме предварително – чакаме ваши проекти!

 

 

 

 

Pin It

АркА, брой 12, декември 2012 г.

АркА

брой 12, декември 2012 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган

Превод от руски и полски: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”