A- A A+
Pin It

 

ИЗ СТАРИТЕ ДНЕВНИЦИ

Веселина Божилова

 

30 Декември 2011

 

     Ние, родителите, ако искаме наистина да помогнем на децата си, които са в беда, трябва да знаем и спазваме твърдо няколко правила.

     1. Вярвай в детето си!

     Дори когато дяволът гледа през очите му, вярвай в него. Само твоята вяра ще му помогне да се върне в себе си.

     2. Натискай, когато трябва, дърпай, когато е паднало, подкрепяй, когато се изправи на крака и се отмести, когато закрачи! Не искай главната роля!

     3. Обичай!

     Само твоята любов ще го спаси, когато всички останали го осъждат. Това е тревожна любов, любов-борба и любов-непримиримост. Това е упорита и сляпа любов, която има цел. Тя е и твоята награда. Не очаквай благодарност. Бъди готов да бъдеш отлюспен като белег на лошо време. Бъди силен, за да преодолееш това, а то не е малко.

 

Pin It

АркА, брой 13, декември 2013 г.

АркА

брой 13, декември 2013 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

В броя са използвани работите на възпитаници на Младежки културен дом “Охота” във Варшава.

Редакцията на “Арка” не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България, нито за представените в тях възгледи на авторите им.
Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”