A- A A+
Pin It

Драги Читатели в България!

 

Obraz1     Ето го и новият брой на „Арка", вече четиринайсти, създаден след повече от три години прекъсване, по ваша инициатива. Това е може би добър повод да си го наречем юбилеен, ей така, въпреки че номерът му не е кръгъл, но нека да е тържествен.

     Тогава да започнем с един тържествен тост, роден не от пияна глава, а от трезвено сърце. Защото оттам винаги се ражда „Арка", която заема важно място в дейността ни, която заедно с Вас и за Вас създаваме и издаваме във Фондация „Стефан Батори".

     В този тост искам да Ви напомня за енергията. Без нея няма развитие, действие, активност, няма живот. Нейната противоположност са застоят и пасивността. „Защото аз съм си такъв и нищо не мога да променя". Някои така казват, мислят, чувстват.

     Именно към тях отправям този тост. Нека да прочетат, как човек може да променя живота си, да го прави по-добър. И за това, че във всяко трудно положение, когато човек е болен, объркан или нещастен, може да намери помощта и подкрепата на други хора.

     Но даже ако някой притежава енергия, той може да я превръща в добро или лошо.

     Към тези, които прахосват енергията си за ненужни рискове, за токсичен живот или просто за бездействие и негодувание - също отправям този тост. Да си вземат от тази „Арка" поне малко плам, изобретателност и поне малко желание за разпространяване на знания и умения, нужни за решаване на най-трудни човешки проблеми. Нека всеки намери тук и провери сам за себе си старата мъдрост, че помагайки на друг човек, помагаш на себе си, че учейки други хора, сам разширяваш знанията си, а споделяйки радост и спокойствие, сам ставаш по-спокоен и по-щастлив.

     Звучи банално?

     Може би, но такива банални са по принцип тържествените тостове.

     Довиждане на поредните ни срещи, обучения и семинари в България или в Полша.

 

Ева Войдило-Ошятинска

Директор на Регионалната програма

за превенция на зависимостите

Pin It

АркА, брой 14, 2016/2017 г.

arka014

АркА

брой 14, 2016/2017 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

Редакцията на "Арка" не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България,

нито за представените в тях възгледи на авторите им.

Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”