A- A A+
Pin It

ХРОНИКА

Международни семинари:

СЪВРЕМЕННА ПРОФИЛАКТИКА

НА РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ НА ЮНОШИТЕ

Кранево 7-12 август 2016, София 07-10 ноември 2016

 

През август и ноември миналата година в България се проведоха два семинара, организирани от Фондация "Стефан Батори" и партньорски български организации. Може да се каже, че те се явяват един вид пролом в многогодишното ни сътрудничество с България. За пръв път участниците бяха толкова активни и съпричастни, за пръв път още по време на първото обучение беше създадена група вув Фейсбук, която продължава да е жива платформа за контакти, обмяна на опит, знания и идеи. Също така за пръв път и двете ни срещи бяха директно последвани от нови идеи - и не само идеи, но и реализирани вече действия, както и конкретни планове за по-нататъшните съвместни начинания (които, да се надяваме, ще стартират близките месеци). Да не споменаваме, че непосредсвтен резултат от семинарите е и възобновяването на "Арка"... :) Сърдечнолагодарим на нашите партньори - Асоциация за превенция и работа със зависими "Само Днес" от Варна и Фондация "Имеон Балкани" от София; на нашите приятели Павел Павлов и Васил Петров, чийто труд направи възможни двата семинара; на всичките участници - за тях - на усъдрна работа, отворени сърца и умове. Ще чакаме вести за понататъшния живот на всичките ви идеи, породени по времето на обученията. До нови срещи - в България и в Полша.

Pin It

АркА, брой 14, 2016/2017 г.

arka014

АркА

брой 14, 2016/2017 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

Редакцията на "Арка" не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България,

нито за представените в тях възгледи на авторите им.

Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”