A- A A+
Pin It

Obraz19

ЛЯТНАТА ШКОЛА ПО ЗАВИСИМОСТИТЕ

Варшава, септември ‘2016

     През септември 2016 година група професионалисти от България е участвала в поредната Лятна школа по зависимости във Варшава, организирана всяка година от Фондация "Стефан Батори". Заедно с колегите си от други страни те са имали възможност да придобият нови умения в областта на работа със зависими, съзависими и цяло алкохолно семейство, м.др. по метод семейна интервенция като мотивиране към лечението, терапевтичен потенциал на 12-те Стъпки на АА, системна работа с дисфинкционално семейство, особености на работата с терапевтична група, работа с разлнични, също и нехимически зависимости и т.н. Пожелаваме на участниците успех в практическо прилагане на новите знания и разширяване на инструментариума.

Obraz20

Obraz21

Pin It

АркА, брой 14, 2016/2017 г.

arka014

АркА

брой 14, 2016/2017 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

Редакцията на "Арка" не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България,

нито за представените в тях възгледи на авторите им.

Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”