A- A A+
Pin It

НАСИЛИЕТО, НАЧИН НА УПОТРЕБА

     Насилието съпътства хората, откакто съществуват. На практика цялата световна история е свързана с насилието. С него се сблъскваме непрекъснато и в ежедневния си живот. То е навсякъде. Обикновено повечето хора обаче приемат насилието някак си еднозначно - някой някого бие, в семейството мъжът налага децата и жената, и толкоз. Всички съчувстват на жертвата, всички се опитват да й помогнат по някакъв начин, порицават насилника и смятат, че така проблемът е решен.

     Че нещата не са толкова елементарни, разбрахме на семинара Интервенционна програма за виновници за домашно насилие, проведен от 22. до 24. октомври във Варшава, организиран от Фондация Стефан Батори. За да се реши проблемът, трябва да се работи и с двете страни - и с жертвата, и с насилника (работата с когото е също, а може би дори и по-важна, отколкото със жертвата). Това го обясни затворническият психотерапевт и треньор Дариуш Аликперов. Той работи с насилници по програмата Duluth Model (това е американска програма, адаптирана към полските условия), интервенционна програма за виновници за домашно насилие. Участниците в тази програма се обучават да не прилагат насилие, да разберат, че има алтернатива на насилническото поведение, която е уважение към другия, партньорство и разбиране. Учат се да трансформират изблиците на насилие в друго по- безопасно поведение.

   Други двама психолози - Марек Прейзнер и Агата Поткай запознаха участниците в семинара с профилактична програма за младежи, със сексуалното насилие и влиянието на средствата за масова информация върху възприемането на пола и насилието.

     Разбира се, и хората, пострадали от насилие не бяха пренебрегнати в това обучение. Елена Калбус от Украйна изнесе лекция за помощта за хора, пострадали от насилие, за първия контакт, за потребностите на пострадалия от насилие в семейството.

     Беше представена и програмата Атлантис - за работа с насилници в затворите.

     В семинара участваха психолози, социални работници и консултанти от Естония, Грузия, Украйна, Киргизстан и България. Всички си тръгнахме удовлетворени от получените информации и техники за работа, от организацията на семинара и от компетентността на водещите. И по стар обичай (създаден на семинара за профилактика на рисковото поведение на младежите в Кранево и Лятната школа по зависимости във Варшава, създадохме група във Фейсбук за по-нататъшно сътрудничество и обмяна на информация.

Васил Петров

Pin It

АркА, брой 14, 2016/2017 г.

arka014

АркА

брой 14, 2016/2017 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

Редакцията на "Арка" не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България,

нито за представените в тях възгледи на авторите им.

Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”