ПРОФИЛАКТИКА В БЪЛГАРИЯ...

31

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Видин

     Разпространението на наркотични вещества и злоупотребата с тях е все по-растящ проблем и представлява истинска заплаха за общественото здраве, демокрацията и развитието на гражданското общество. Град Видин и регионът не са изключение в това отношение.

     Пазарът на наркотици във Видин предлага широк асортимент наркотични вещества, но все по-ясно се определя от търсенето. Все по-рядко е търсенето на хероин, който на практика от няколко години липсва на пазара в града, за сметка на синтетичните наркотици. Последствията от недостига на хероин са: рязко увеличаване употребата на метадон и субститол.

     Не се наблюдава намаляване на активността на пласьорите. Има очертаваща се тенденция за агресивно предлагане на наркотици, като информацията за вида, чистотата и ефектите им е доста често преднамерено непълна и невярна. Интернет търговията с наркотици увеличава тяхната достъпност и популяризира употребата им, което ще доведе, още в близко бъдеще, до усложняване на проблемите на хора, употребяващи наркотици. Младите хора споделят като една от основните причини за първа употреба на психоактивни вещества тяхната достъпност.

     През 2003 година в града е разкрит ПИЦ по зависимости, който е изпълнителен орган на политиката на Общинския съвет по наркотичните вещества. Съветът разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. През 2011 година беше разкрит отдел по зависимостите към Видинска света митрополия. Във Видин от месец февруари 2005 година е създаден и функционира и Местен координационен офис по СПИН.

     Младите хора са основната целева група на нашите превантивни програми. Подрастващите са не само обект на превантивните ни дейности, но и активни участници в тях. В тази насока успешна превантивна практика е предоставянето на възможност на младите хора сами да инициират превантивни дейности и кампании. Така бе създадена организация за младежки превантивни дейности и доброволчество - Младежки общински съвет по наркотичните вещества. Съветът се състои от трима съпредседатели и членове - представители на училищата на територията на Видин. По този начин се обединяват усилията на доброволците в желанието им да работят съвместно по проблемите на зависимостите. Членовете на Младежкия съвет участват активно в реализирането на общинската политика за превенция на употребата на психоактивни вещества и работят съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости. Доброволци от различни възрастови групи участват и провеждат превантивни дейности в училищна среда, сред свои връстници, както и в инициативи и кампании на ОбСНВ и ПИЦ. Така Младежкият съвет по наркотичните вещества се превърна в техен основен партньор.

     В последното време се наблюдава тенденцията за най-честа употреба на алкохол, следван от марихуаната. Последните данни и случаи обаче сочат, че „хит" сред подрастващите и младите хора са дизайнерските дроги и така наречената синтетична марихуана. Наличието на вече ясно изразената зависимост между неумереното пиене и употребата на наркотици, съчетано с неясното съдържание на новите дроги, повишава риска от негативни последици за здравето и развитието на младите хора - ранно отпадане от училище, рисково поведение, трайна десоциализация, засилваща се криминализация в средите на младежите, употребяващи и зависими от психоактивни вещества.

     Практиката показва, че днешният дилър предлага всичко, включително и от новите наркотични вещества, а интернет информацията и предлагането, също са налице. Това означава, че пазарът става все по-мощен, защото може да реагира на всяка от „нуждите" на клиентите-потенциални жертви. Естественото любопитство на младите хора към новото и непознатото е честа предпоставка за експериментирането в тяхното поведение. Всичко това увеличава необходимостта от задължителна превенция и по-голяма информираност на учениците, родителите и цялото общество за опасностите и последиците от рисковото поведение.

     Експериментирането и употребата на психоактивни вещества сред младежите увеличава риска от развиване на злоупотреба с наркотици и зависимост на по-късен етап в живота. За да се предотвратят последиците и се осъществи резултатна превенция от съществуващите рискове, отговорност имат и институциите, ангажирани с образованието, възпитанието и свободното време на подрастващите. Във връзка с това съвместната работа и адекватните усилия на тези институции е предпоставка за противопоставянето на опасните тенденции за развитието на младия човек. В това отношение особено важно е участието на семейството, родителската общност и училището. Необходимо е да се осигури адекватен достъп на младите хора до съвременна и научна информация, да се развият необходимите умения на младия човек още в училищна възраст, които да отговарят на неговите потребности.

     Един от най-важните елементи в превантивната работа сред младите е повишаване на знанията за въздействието и последиците от приемането на наркотични вещества и развитие на умения за въздействие и помощ в рискови ситуации.

     Екипът на ОбСНВ провежда разнообразни инициативи за превенция на употребата на ПАВ. В образователните подходи, които се използват, се избягва лекцията, включват се неимперативни, а ясни и конкретни послания. Чрез интерактивни дейности - ролеви игри, тренинги и мултимедийни презентации, специалистите от ПИЦ поднасят информация за наркотичните вещества, съобразена с възрастовата характеристика на аудиторията. Превантивната работа в училищна среда цели да се избегне пасивното слушане и да се предизвикат дискусии сред учениците за предпоставките, риска и последиците от употребата на наркотични вещества.

     Съдействието и участието на училището като институция са изключително важни за успешна работа с горепосочената целева група и затова е най-благоприятна среда за превенция. В тази връзка със съдействието на РИО - Видин и директорите на видинските училища в началото на учебната година изготвяме предварителен времеви и тематичен график за превантивната работа в училищна среда. Съвместно с доброволците по горепосочения график специалистите от Превантивно-информационния център провеждат обучения, тренинги, дискусии по проблемите на зависимостите и здравословния начин на живот, подпомагат училищните специалисти със здравно-образователни материали, оказват експертна помощ при реализирането на превантивни училищни дейности и инициативи.

Obraz32

     Здравейте АРКА,

     Пишем Ви група младежи от град Видин в България, всички обединени от идеята Младежки общински съвет по наркотичните вещества-Видин. Ние сме на възраст от 12 до 19 години и гордо носим името „доброволци". В организацията ни доведоха превенциите на психолозите от Превантивно-информационния център по зависимости към Общинския съвет по наркотичните вещества във Видин в училищата на града или наши приятели, вече участвали в организацията.

Obraz33

Как попаднах В МСНВ?

     „Попаднах преди 5 години. Най-добрата ми приятелка на онова време беше член, записах се заради нея, но не съжалявам, че останах и след като тя се отказа. Участието ми дава знания и познания за твърде много неща, които не са свързани само с наркотиците, научих много от тази организация." (Ивет Пламенова)

     „Научих за организацията от приятелка, която също участва в нея и реших да се включа като доброволец. Участието ми в МСНВ ми предоставя полезни знания, интересни обучения, възможност да помагам, запознанства с много и различни хора и чудесна работа в екип." (Симона Тихомирова)

     „Преди две години станах част от добре организирания Младежки общински съвет по наркотичните вещества. Бях вдъхновена от приятели, които също са част от него. Съвместната доброволческа работа с останалите членове ме учи на много. Научавам, че животът е по-хубав, когато си някому полезен, давам свобода на своята емпатична същност и помагам както и с каквото мога. Работата в екип е продуктивна, когато сме задружни, а ние сме. Чувствам се отговорна за тази своя доброволческа задача, чувствам се добре, когато зная колко добрини вършим." (Иванела Илиева)

     „Иво веднъж ми каза да дойда и аз му казах, че не искам да си губя времето с глупости. След време пак ме накара. Реших, че ще пробвам, какво толкова? Ами хубаво, си казах и дойдох. Добре направих. На първото идване ме грабна, беше много забавно пък и научих разни неща. Реших, че пак ще дойда и бях доста ентусиазиран. Така и направих. Следващата седмица и по-следващата и така нататък. Станах от редовните и научих доста неща за наркотиците, на ТЕОРИЯ. Започнах да говоря пред аудитория (не, че много мога), което преди не можех. Намерих нови приятели, за които може би нямаше да разбера без да има МСНВ. Намерих психолози, с които мога да си споделя неща, а те да ме посъветват (това май спадаше към приятелите). Това, че участвам в този Съвет на някои места ми дава определена преднина. Все пак аз съм доброволец, нали? Това се знае и хората гледат на мен с друго око. Като цяло сега ако искам да организирам някаква кампания има кой да застане зад мен и това е МСНВ и може да ми помогне! Докато преди шанса да го направя от нищото беше малък. Едва ли не това участие ми даде някаква преднина " (Любослав Лозанов)

     На сбирките на Младежкия съвет по наркотичните вещества ние получаваме информация на тема зависимости, наркотични вещества, последици от употребата им от нашите обучители-специалисти, учим се да презентираме по темата, учим се да говорим пред публика и медии. Учим се на най-важното - да се отзоваваме на човешката потребност от помощ. Научихме се как да работим в екип с другите доброволци, как да преодоляваме конфликти. Тук се запознаваме с много приятели на различна възраст от различни училища и превръщаме запознанствата в приятелство.

     Нашата организация се събира поне веднъж в месеца за обучения. Имаме си наша зала, където се случват сбирките. Извън планираните и традиционни сбирки имахме впечатляващи изнесени обучения на открито - в парка (еднодневно) и двудневно - последното обучение в Клисурския манастир „Св. св. Кирил и Методий". Едва ли има друга организация, „дръзнала" да провежда психологически тренинг в зала, където се служат литургии и участниците са обградени от всички символи на православната църква, за което безкрайно благодарим на монахините в манастира, на Архимандрит Антим IV-ти, на Белоградчишкия епископ Поликарп. Това обучение остана в сърцата ни и ни накара да пожелаем да се върнем отново.


     В сърцата ни остана и обучението в края на лятото на поляна във видински парк, което нашите обучители Велислава Цанкова и Весела Начева превърнаха в ден на открито (откъснахме се от компютрите, игрите и интернет, което се оказа добра идея), в пикник с направени от нас неща (обменихме и рецептите за полезни сладки, направени и донесени от Рая Малинова) и се забавлявахме с наученото. А наученото се оказа усвоено в Международен семинар на тема „Съвременна профилактика на рисково поведение на юношите", проведен в с. Кранево и организиран от Фондация „Стефан Батори"-Полша. Обучение страхотно и полезно според предаденото и показаното от Велислава Цанкова. В нас се породи желание и ние да се включим в такова обучение, ако се проведе с младежи. С методите, придобити там, тя ни научи да мислим с усмивка, да работим в група, да обсъдим, оценим и поправим отношенията си в групата, когато работим в условията на стрес (от липсата на време за изпълнение на определена задача) и конкуренция (какво ни кара да променим начина си на реакция, провокирани от желание за победа). Грешките поправихме с прегръдка, а задачите ни „палеха" до сълзи.

     Всичко усвоено ние прилагаме при друга наша дейност - превенциите в часовете на класа, посветени на употребата на психоактивни вещества. Представяме презентации за различните наркотични вещества, за тютюнопушенето и употребата на алкохол, пред наши връстници. Практиката е показала, че поднасянето на информация по тези теми е по-лесно възприемана от устата на човек на твоята възраст, пред когото можеш спокойно да зададеш въпросите, които те вълнуват без срам, неудобство и ограничения.

     Младежкият съвет по наркотичните вещества ежегодно участва и в различни национални и местни кампании - месец февруари, месецът на трезвеността (когато обвързваме неупотребата на алкохол с любовта и изкуството), отбелязваме 31-ви май-Световен ден за борба с тютюнопушенето, 26-ти юни - Международен ден за борба с употребата на наркотици и наркотрафика, Международният ден за съпричастност със засегнатите от СПИН, Лятна АНТИСПИН кампания, провеждана по видинските плажове и басейни. Част от нашата дейност е участие в кампании, посветени на борбата срещу СПИН, болест пряко свързана и с употребата на наркотици. Уникално за страната е нашето отбелязване на 1-ви декември-Световен ден за борба срещу СПИН.

    „Световната АНТИСПИН кампания на 1-ви декември не остана маловажна дори в моя скромен и малък град. Доброволците от МСНВ взехме участие в раздаване на превантивни материали в различни части на Видин, информирахме хората за деня и разбира се бяхме супер усмихнати и позитивно настроени, с което работата ни се стори много приятна и удовлетворяваща. След обяд за единадесета поредна година се проведе и запазената марка на Видин за този ден - баскетболния „Мач на звездите". Мачът на звездите мина повече от успешно за всички нас. Надявам се за идните години да провеждаме повече такива кампании със същия ентусиазъм и желание." (Елена Трифонова)

Obraz34     „Беше полезно, защото запознахме младите хора със сериозността на болестта СПИН. Също така комуникирахме помежду си, или накратко - беше полезно и забавно." (Цветомир Николов)

     На този ден почваме от рано сутринта, когато доброволците от Младежкия съвет по наркотичните вещества закачват на реверите на служителите в различни институции - Община Видин, Областна администрация, Българско национално радио - Регионална радиостанция-Видин, направление „Социални услуги и здравни дейности" към Община Видин предварително изработени червени панделки - символ за съпричастност с носителите на вируса, болните от СПИН и техните семейства, раздават информационни и превантивни материали и предпазни средства. В следобедните часове проведохме „Мач на звездите". Това е баскетболен мач между ученици от видинските училища, които са разделени на два отбора „Север" и „Юг" по териториално положение на училищата в града. Спортното събитие беше посетено и проследено от заместник кмет, представители на Българската православната църква, ръководители на Районното управление на образованието, народен представител, спортни дейци от града, танцови и мажоретни състави, певчески таланти. Включват се с подкрепа видински фирми и граждани.

     Ние, като организатори, посрещахме публиката на входа на залата, поставяхме им лентички за съпричастност, раздавахме отново превантивни материали и предпазни средства, организирахме и подредихме съвместно с Районното управление на образованието постери по темата СПИН и наградихме най-добре справилите се участници. За наша радост зала „Фестивална" едва побра всички желаещи да се включат в събитието. А нашите усилия бяха възнаградени с вкусна торта, подарък от близък до идеята видински гражданин. Тази награда и благодарност към нас ни радва и изпълва със задоволство от това, което вършим. Мачът на звездите завърши както всяка година с много награди - купи за отборите, за най-резултатните играчи от двата отбора, връчването на Преходната купа, която вече 11 години се предава в училището победител и статуетки за хората, даващи всяка година от времето, средствата и душата си, за да го има Мача на звездите и нацио- налната АНТИСПИН кампания.

Obraz35     Нашата работа в Младежкия съвет по наркотичните вещества доказва, че превенцията на наркотични вещества не е задължително да е плашеща и мрачна. Много по-добре е младите хора да имат избор за градивни дейности, които заместват нуждата от употребата на психоактивни вещества, за да се чувстват щастливи, умни и живи. Тук това е спортът, изкуството, участието в доброволческа организация. Ние знаем, че един привлечен младеж за нашата кауза е голяма победа. Всеки привлечен ученик е дарен с бъдеще човек, растящ здрав, силен и вдъхновен за успехи. Тази теза доказват и нашите приятели, завършили вече училище, поели пътя за продължаване на образованието си и напуснали нашия Съвет и град, но оставащи винаги в сърцата си с топлинка и благодарност от членството си при нас.

     „От членството си в "Младежкия съвет по наркотичните вещества" получих възможност да развия личностните си качества. Част от тях са благоразумието, добросърдечността и разностранното познание. Обръщам по-голямо внимание на тях, защото те допълват и разширяват знанията от училищните институции. Задавал съм си въпроса: "Какво повече мога да получа от извънкласните дейности, в сравнение с класните, какво мога да получа от "МСНВ"? Отговорите са многобройни, но няма как да не спомена някои от тях. Това са закрилата, подкрепата и сигурността. Защото в ролята си на доброволец аз едновременно съм предпазен от начинания към зловредни навици и се опитвам да предпазвам хората от тях. Тоест аз получавам, за да дам." (Александър Кънчев)

     „Членството в Младежкия съвет по наркотичните вещества ми даде увереност при общуването и изказването на своето мнение пред аудиторията, много нови приятели, незабравими емоции, нови неща, които научих, работа в екип. Това е най-хубавото, весело, пълноценно и полезно място на което съм била. С удоволствие си спомням и се връщам при Вас, когато мога. Децата, които са отдадени на доброволчество, никога няма да сгрешат ако членуват в МСНВ. И ако мога така да го кажа: много е хубаво, готино, вълнуващо и изпълнено с емоция, това всичко в едно. Трудно за описване." (Ивана Ангелова)

     Така, мила Арка, е във Видин, България. Това е превенцията на наркотици в „светлата" и страна. Надяваме се, че чрез нашия разказ ще запалим и други млади хора в страната и Европа, да поемат по нашия път и да прочетем при вас за тяхната дейност.

Obraz36     С поздрав: Младежите от Младежкия общински съвет по наркотичните вещества-Видин

Мненията събра и сподели Велислава Цанкова - психилог в

Превантивно-информационния център по зависимости към

Общинския съвет по наркотичните вещества-Видин

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. телефон за връзка: 0896585568