A- A A+
Pin It

ИЗ ПРЕСАТА...

Obraz55     В събота, на 29 април, на 72 г. от този свят си отиде Виктор Ошатински - известен полски юрист, писа­тел, журналист, преподавател, со­циолог. Специализирал е в област­та на конституционното право, ис­тория на политическите и правни учения и правата на човека. Автор е на много книги и публикации, свързани с алкохолизма и други зависимости. На български са пре­ведени книгите му "Грях или болест", "Рехаб" и "Рехабилитация".

     От 1991 г. до 1997 г. Ошатински е бил директор на Центъра за изследване на конституционализма в Източна Европа в Чикаго, по същото време чете лекции в юридическия факултет на Университета в Чикаго. Участва в разработването на мултидисциплинарен център за правата на човека в Университета на Кънектикът. Ошатински е преподавал в женския затвор в Калифорния. Бил е член на комисията по политически науки на Полската академия на науките, взема дейно участие в изготвянето на Конститу­цията на Полша. Носител на множество награди. Негова съпруга е психо­ложка Ева Войдило.

Албена Иванова

Професор Виктор Ошатински е бил също създател на Комисия за образование в областта на зависимостите на Фондация "Стефан Батори", в рамките на която е възникнала и нашата "АркА". Години наред е преподавал на международните обучения организирани от Фондацията. (Редакция)

 

Pin It

АркА, брой 14, 2016/2017 г.

arka014

АркА

брой 14, 2016/2017 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

Редакцията на "Арка" не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България,

нито за представените в тях възгледи на авторите им.

Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”