A- A A+
Pin It

ЗЛАТНИТЕ МИСЛИ НА АНОНИМНИТЕ АЛКОХОЛИЦИ (някои)

 • Преди да заживееш с някого, научи се да живееш със себе си.

 • За да обичаш другите, трябва първо да обикнеш себе си.

 • Живей така, като че ли това е последният ден от живота ти.

 • Не е важно, какво те сполетява - важното е, как го приемаш.

 • Там, където е хлъзгаво, е лесно да паднеш.

 • Смирението не означава да мислиш за себе си по-лошо, а да мислиш за себе си по-рядко.

 • Не си отговорен за ничие щастие - освен собственото.

 • Лоша новина: Никой няма да те спаси. Добра новина: Сам можеш да се спасиш.

 • Можеш да промениш само себе си, не и останалия свят.

 • Ако в едната ръка стискаш миналото, а с другата искаш да хванеш бъдещето, липсва ти трета ръка, за да се заемеш с настоящето.

 • Ако светът тръгне да свършва, ще го направи без моето разрешение.

 • Ако не направиш нищо, за да е по-добре, със сигурност ще бъде по-зле.

 • Ако се молиш за кадилак, а Господ ти изпраща магаре, яхни магарето.

 • Самият аз съм автор на проблемите си.

 • Извади памука от ушите си и си го сложи в устата.

 • Две открития са повлияли на духовното ми развитие: 1) Има някакъв Бог. 2) Това не съм аз.

 • И с тялото си, и с духа си, бъди винаги на едно и също място.

 • Живей и остави другите да живеят.

 • Самотата се лекува.

 • Дойдох в АА, за да спася тялото си, а покрай това случайно открих, че имам също и душа.

 • Алкохоликът, който е сам, е в лоша компания.

 • За един алкохолик една чаша е прекалено много, а хиляда - прекалено малко.

 • Всички алкохолици пият по един и същи повод - по какъвто и да е повод.

 • Ако не помниш последния си запой, той е пред теб.

 • АА това е проста програма за сложни хора.

 • Най-после мога да стана от леглото и да кажа: „Добро утро, Боже!" вместо: „Добри Боже, утро!".

 • Предавайки себе си на Бога, изтръгнах живота си от ръцете на един идиот.

Pin It

АркА, брой 15, 2020 г.

 

arka015

АркА

брой 15, 2020 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

Редакцията на "Арка" не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България,

нито за представените в тях възгледи на авторите им.

Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”

 

Stefan Batory Foundation

Адрес: 10A Sapieżyńska Str., Warsaw, Poland

www.batory.org.pl

http://arka-bg.com/

e-mail: arka.bg@abv.bg, droga2001us@wp.pl