A- A A+
Pin It

СПОМЕНИ..

ПОЧЕРПЕНИЯТ ОПИТ

Е СТИМУЛИРАЩ И ВДЪХНОВЯВАЩ

     Запознах се с Аня и Анджей през 2016 г., когато по гореща препоръка на колега от ПИЦ по ПН - София, се включих в обучението в Банско, водено от тях. Колегата беше участвала в предишно тяхно обучение и говореше с голям ентусиазъм и възхищение. Признавам си, че бях скептична. Участвала съм в десетки обучения и не мислех, че има чак толкова с какво да ме изненадат.

     Оказа се, че греша. Бидейки участник в тяхно обучение, бях „подложена" на емоционална и интелектуална „експлозия". Освен, че научих много за работата със зависими, съзависими, работата с родители, с тийнейджъри, аз се и вдъхнових да работя, да търся, да откривам.

     В резултат, станах участник в създаването на нова програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален етап на обучение „Връстници срещу дрогата", която по-късно прерасна в Национална програма за превенция „От връстници за връстници". Работата по тези програми включваше и включва множество информационно-дискусионни срещи за ученици, учители, родители, тренинг-семинари, обучения, групова работа по заявка, индивидуални консултации..., всичко реализирано с безценните знания и умения, придобити в рамките на различни обучения с водещите Аня Швед и Анджей Майхер.

     Имах удоволствието и привилегията да участвам през юни 2018 г и в организираната от Фондация „Стефан Батори" Школа по зависимости във Варшава, където се отвори „нов прозорец на познанието" за мен, и резултатът беше, че все по-смело започнах да правя крачки и в индикативната превенция. Започнах да водя консултации с индикативни тийнейджъри и техните родители, които преди това избягвах и пренасочвах към други колеги. Постепенно, с прилагане на наученото и натрупването на опит, през месец януари-февруари 2020 г. беше създадена индикативната програма тип Дневен център за младежи 12-18 г., в риск от отпадане от образователната система, която включва както индивидуална, така и интензивна групова работа с тийнейджърите и техните родители/близки. Към момента има две активно функциониращи групи - една тийнейджърска и една родителска, в рамките на които участниците получават подкрепа, нови знания и тренират умения. Темите, по които работим, много от техниките, които използваме, са почерпени също от споделения от Аня и Анджей опит.

113 new

     В заключение ще кажа, че безспорно сътрудничеството с Фондация „Стефан Батори" е ползотворно и плодотворно. Почерпеният опит е стимулиращ и вдъхновяващ, осигурява ни стабилна основа, върху която да стъпим дори в условията на извънредно положение и свързаната с него, и много по-трудна онлайн работа, и дава сериозен тласък на професионалното развитие и перспективи в моята работа, както и в работата на ПИЦ по ПН - София, като цяло.

114     Изказвам личната си благодарност и признателност към Фондация „Стефан Батори" и към Аня Швед и Анджей Майхер, и се надявам сътрудничеството да продължава и в бъдеще, особено по темите свързани със съзависимостта и работата с индикативни тийнейджъри, което ще подпомогне усъвършенстването на индикативната програма тип Дневен център на ПИЦ по ПН - София, но и което е по-важно - нашите клиенти ще имат възможност да получат още по-адекватна и пълноценна помощ и подкрепа.

Росица Станулова - психолог в ПИЦ по ПН - София

Pin It

АркА, брой 15, 2020 г.

 

arka015

АркА

брой 15, 2020 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

Редакцията на "Арка" не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България,

нито за представените в тях възгледи на авторите им.

Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”

 

Stefan Batory Foundation

Адрес: 10A Sapieżyńska Str., Warsaw, Poland

www.batory.org.pl

http://arka-bg.com/

e-mail: arka.bg@abv.bg, droga2001us@wp.pl