A- A A+
Pin It

ДЪЛГО СЕ ЛУТАХ И ЗАБЛУЖДАВАХ

     Здравейте, аз съм Мария, благодарен член на Ал-Анон.

     Ще се опитам да разкажа моята среща с алкохолизма. Простете ми, ако ви се струва, че пиша емоционално и неподредено, но пиша на рождения ден на сина ми - алкохолик, който вече не е сред нас.

     Спомените за жизнерадостното и обичливо дете са заличени от вой на линейка и сълзи... много сълзи... скръб... печал...

     Много дълго се лутах и заблуждавах, че аз мога да го спася. Мислех, че мога да намеря някой или нещо, което би му помогнало да се справи с проблема. Не знаех, че алкохолизмът е болест, семейна болест. Повече от пет години минаха, докато осъзная, че възстановяване може да се получи, ако алкохоликът пожелае, повярва и потърси помощ.

     Най-важно, но и най-трудно, според мен, е да се разбере причината, която е породила алкохолизма. И да се попита зависимия - иска ли помощ? Много трудно приех, благодарение на Програмата Ал-Анон, неговата болест. Осъзнаването, че мога да даря живот само веднъж, че не съм Бог и не мога да отнема болката му, да живея и дишам вместо него, беше мъчителен и дълъг процес. Помогна ми моят спонсор, с когото преминах Стъпките на Програмата.

     Аз можех само да се моля, да го обичам, да го окуражавам и подкрепям в трезвостта. Благодаря на Бог, че имаше и по-дълъг период на трезвост, но след това се върна към употребата.

      Като майка на зависим, направих най-трудния избор за родител - да се отделя и приема действителността такава, каквато е. Да призная безсилието си пред алкохолизма, пред поведението и изборите на най-любимия човек, докато се страхувам от фаталния край, който за съжаление се случи.

     Преди в будните ми нощи се питах какво правя - много ли е или малко? Помагам или преча? Как го обичам? Твърда любов ли е или майчина? Или е съжаление?! Сега пак си задавам същите въпроси, но в минало време.

     За нас със съпруга ми отделното живеене беше полезно, защото синът ни започна трезвия си период с посещения на сбирки на АА, започна да работи. Подобриха се взаимоотношенията ни, но... как се е чувствал той?

     Всичко се случва с причина, която за мен все още не е ясна. Надявам се посланието на краткия му живот да е - други да живеят. Други, попаднали в капана на алкохолизма!

     Аз ще говоря, когато ме помолят. Докато мога, ще служа в Сдружението Ал- Анон, в което никой не е мечтал и не си е представял, че ще бъде. Докато мога, ще се опитвам да помогна, макар на едно семейство или дори само на един човек!

     Вземете само полезното за вас!

     Благодаря ви!

Pin It

АркА, брой 15, 2020 г.

 

arka015

АркА

брой 15, 2020 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

Редакцията на "Арка" не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България,

нито за представените в тях възгледи на авторите им.

Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”

 

Stefan Batory Foundation

Адрес: 10A Sapieżyńska Str., Warsaw, Poland

www.batory.org.pl

http://arka-bg.com/

e-mail: arka.bg@abv.bg, droga2001us@wp.pl