A- A A+
Pin It

АркА


№ 2, юни 2002

ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ

     Четейки "Арка", вече за втори път, имате удо­бен случай да се замислите над такива въпроси като значението на 12-те Стъпки за запазване на трезвеността или помощта, оказвана от другите хора в живота ни. Темите, които ви предлагаме, обхващат широка сфера от проблеми, свързани с различни зависимости и с техните последици.

     За нас е изключително важно всеки, който се нуждае от помощ или съвет във връзка със своята зависимост или зависимостта на близкия му човек, да може възможно най-бързо да намери подкрепа в Общността на Анонимните алкохолици, нарко­мани или в Ал-Анон. Защо?

     Защото все още не навсякъде нарколозите са в състояние ефикасно да лекуват зависимостта и съзависимостта. А също и защото в АА, АН и Ал-Анон можеш да срещнеш хора, които със своята трезвеност и душевен покой дават на другите надежда, че човек може да се справи с този проблем. И накрая, защото там, където специалистите вече ефикасно помагат на зависимите да задържат развитието на болестта, именно те разбират много добре колко важна роля играе Общността в работата върху себе си, веднага след лечението, а също и още дълго време след това.

     Чакаме да ни пишете. Изпращайте ни ваши статии и писма, споделяйте своя опит от АА. Пишете преди всичко за това, което може да окуражи другите и да им донесе надежда, за това, което ще им помогне да намерят изгубената вяра в смисъла на живота, което ще посочи пътя към оздравяването. Ние знаем, че няма "безнадеждни" алкохолици и "свършени" наркомани. Няма такова нещас­тие, с което човек да трябва да остане сам, без помощ. Може да се помогне на всеки. Нека нашето мъничко участие в озаряването на пътя, водещ към помощ, бъде този брой "Арка", както и всеки следващ.

Ева Войдилло-Ошатинска

Директор на Регионалната Програма

"Алкохол и наркотици "

Институт "Отворено общество ", Ню Йорк

Фондация "Стефан Батори ", Варшава 

Pin It

АркА, брой 2, юни 2002 г.

АркА

брой 2, юни 2002 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

 Използвани са графики на децата от Младежкия културен дом "Охота", Варшава, ул. Бялобжеска 19

 Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”