ОПРАВДАНАТА НАДЕЖДА

     Тази книга е необикновена. Не само защото е истинска и вълнуваща. А защото дава думата – може би за пръв път в Бъл­га­рия – на алкохолиците – на хора, болни от изтощителна и смър­то­носна болест, алкохолната зависимост, които разказват за своя алкохолен ад и за своя път към оцеляването.

     Всики те са се опитвали по различни начини да се борят с болестта си – безуспешно. Накрая всички са се доверили на ко­лективния опит и мъдрост на общността на Анонимните алко­хо­лици. С това са успели да спасят не само живота и здравето си, но и човешките си ценности и достойнство. Също така техните близ­ки – съзависимите, чийто глас също се чува в книгата, са успели да опазят своя живот и достойнство благодарение на общността Ал-Анон. И двете общности съществуват и реално спасяват чо­веш­ки съдби в България. 

     Инспирация за възникването на тази книга беше една дру­га книга, представена на българския читател в брой 9 на бюлетин „АркА” – „Първият ден на остатъка от живота ми” на полската журналистка Халина Зажецка, която е провела много разговори с не­пиещи алкохолици, лекари и терапевти. Някои от тези раз­го­вори са включени в първата част на нашата книга – благодарим на Авторката за предоставянето им. 

     Това е книга за всеки, който се опасява, че губи контрол над пиенето си. Също и за тези, които са загрижени за близките си или не разбират соб­стве­ните си емоции. В нея няма евтин опти­мизъм. Само оправдана надежда.

Героите на книгата – също и тези, които сами са се мислили за „без­на­деждни случаи” – са успели да победят зависимостта си, да променят своето мислене и поведение, да намерят път към друг, по-щастлив живот. Защо и другите да не успеят?

     Именно това е главното послание на тази книга.

     Пътят от този ад съществува и завръщането е възможно. 

     Искрено благодарим на всички хора, които са допринесли за създаването на тази книга, а специално на възстановяващите се алкохолици и техните съзависими близки, чийто опит, спо­де­лен върху тези страници, може би ще посочи на други хора пътя от алкохолния ад към Живота и Човечността. 

 

Анна Швед