A- A A+

     Тогава срещнах вас, приятели. Вие ми припомнихте това, което, парализирана от страха си, за малко бях забравила: 24-часовата програма, забравената за миг истина, че мога да про­ме­ням само ДНЕС и че от това зависи всичко останало. От първата си сбирка в София, въпреки че тя започна доста не­при­ят­но за мен, излязох с невероятното чувство за облекчение – кошмарът от по­след­ните дни се изпари, чувството ми за самота също. Оказа се, че в този град – който десетина години беше в съзнанието ми оли­це­тво­рение на лудо пиянство, в което се прероди първона­чал­ният романтизъм на студенстката бохема – хората искат и могат да тре­з­веят. И аз ги намерих. Вече знаех, че имам шанс в борбата с при­зраците на миналото. И спечелих тази схватка на всички линии. Благодарение на вас.

     После се оказа, че мога не само да черпя подкрепа от вас, но и да дам нещо, да помогна малко и аз за укрепване на движението на АА в България – и се опитвах да го правя, доколкото можех, а в един момент дори открих с изненада, че мога повече, отколкото си мислих – по щастлива случайност (или чрез Висшата сила?) станах един вид посредник между вас и тези мои сънародници, които по можеха да ви предложат подкрепа. Всъщност с това за­поч­на и един нов раздел в про­фе­сио­налния ми живот. Пред­ложиха ми да стана редактор на списание за проблеми на за­ви­си­мостите, после и да стана лектор на семинари по тази пробле­ма­тика. Накрая обстоятелствата ме принудиха и да се захвана с те­ра­певтична работа с други зависими. Продължавам да правя всич­ко това вече осем години; наложи ми се да завърша разни обуче­ния, да придобия знания и умения, необходими за тази работа. Но през цялото това време нито за миг не съм забравила, че съм ал­кохоличка. Първото нещо, което казвам на всеки нов пациент, е: „казвам се Аня и съм алкохоличка”. И най-важните знания, които споделям по време на работата си, черпя от опита на АА и от собствения си опит на трезвеещ алкохолик. Знам, че болестта ми е незилечима. Не се мисля за „излекувана”. Но се чувствам напълно здрава. Живея един пълноценен живот, в който има място за работа и за развлечения, за семейството ми и за соб­стве­ното ми развитие, за приятели... за всичко.

     Изпитвам дълбока благодарност за всичко това. Също и за това, че ми е дадена възможност да правя неща, които мо­гат да бъдат от полза на други алкохолици, а на мен самата ми доставят не само удовлетворение, но и все нови поводи за все нови раз­мишления, нови знания и запознанства, все по-дълбоко разби­ра­не на смисъла на трезвеността, все по-силно убеждение, че само стъпка по стъпка се изграждат големите неща, както вечността се изгражда от отделните дни.

     Тези близо четиринайсет години на моята трезвеност пред­ста­вля­ват всъщност само поредица от дните, от които всеки е изжи­вян като едно ДНЕС.

     Благодаря ви за всички дни, много важни за мен, които из­живяхме трезвени заедно. Благодаря ви, че можах да ви срещна отново.

Pin It

ЗАВРЪЩАНЕ ОТ АДА - Редактор Анна Швед

ЗАВРЪЩАНЕ ОТ АДА

Редакция: Анна Швед

коректор: Йорданка Илиева-Цъган

проект на корицата: Радослав Й. Потрац

графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

 илюстрация в началото на раздела "Личните кръгове на ада": Пламен и Кънчо,

ДПБ "Д-р Г. Кисьов" - гр. Раднево

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ” 

Издателят разрешава препечатването на откъси или отделни глави от книгата с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от книгата "ЗАВРЪЩАНЕ ОТ АДА", издадена в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”