A- A A+

Свързах се с човек от групата.Запознаха се с мъжа ми. Моментът явно се оказа подходящ, защото пак трябваше да се изнесе на квартира, разводът беше почти факт... Беше изгубил доста неща и трябваше да се хване за нещо. Нещото беше АА. Около половин година не приемаше нещата с абсолютната трез­вост на сериозно, но аз престанах да се притеснявам от това. Сега, когато ми се обадеше пиян, можех просто да му затворя телефона. И го правех с голям кеф! На няколко пъти му давах срокове – ако не пиеш еди-колко си време, ще се съберем. Той все не успяваше да устиска. В един момент усетих, че предпочитам да пие, защото ми писна от цялата тази история със сроковете (той сам си ги ис­ка­ше). Мисля, че този период отмина. Към днешна дата има 6 ме­се­ца трезвост и аз се радвам за това. Поредният срок не е изтекъл, но това май не е толкова важно. Божа работа е какво ще се случи оттук нататък.

     Преди повече от година, около развода, търсех в ин­тер­нет ста­тии за алкохолизма. Случайно попаднах и на статия за съ­за­ви­си­мостта. Познах се. Вече бях започнала да се съмнявам, че и аз имам някакви проблеми. Реакциите ми към хората и съ­би­тията бяха понякога много крайни. Много лесно се обиждах, много лес­но се ядосвах, а 3-4 дни по-късно виждах, че про­бле­мът не е бил чак толкова голям. Покрай АА научих и за Ал-Анон. В България ня­ма­ше група. Започнах да чета разни материали в интернет. В на­чалото, естествено, повечето бяха свързани с това, как да се дър­жим с алкохолика. Мислех си, че някой ден, когато имам по­ве­че свободно време, да речем след 5-10 години, бих могла да напра­вя нещо за създаването на такава група във Варна. Така стана, че групата се сформира много по-рано. Инициативата беше на АА. Подкрепиха ни изключително много! Вече сме на 5 месеца. Почти всяка от нас си има спонсор. Започнахме да работим по стъпките и в групата. Споделяме си кой как е прекарал седмицата, с какви свои слабости се е срещ­нал, какви малки победи е извоювал. Из­клю­чително раз­то­вар­ва­що е да можеш да си кажеш всичко, да зна­еш, че има други хора с проблеми като твоите, да откриеш, че има решения... Лично аз, когато чуя нечий проблем, виждам реше­ние­то много по-лесно. И ако открия същия проблем в себе си, вече знам решението. Разбира се, едно е да знаеш, друго е да го напра­виш, но за всичко трябва време. Определено съм по-спокойна от­пре­ди, по-рядко се задълбавам в ненужни размисли. Започнах да се замислям, когато се чувствам виновна, дали наистина съм ви­нов­на. (Това е едно от чувствата, които много са ми пречили да оставя мъжа ми сам да поеме отговорност за живота си). Започнах да се замислям за какво би трябвало да поемам отговорност, кога би трябвало да помагам... Това, че някой иска помощ, все още не означава, че той има нужда от помощ. А дори и да има, невинаги означава, че аз съм тази, която трябва да помогне. Замислям се и защо е тази мания да помагам. Тя е много характерна за нас, съ­зависимите. Когато помагам, се чувствам ценна, чувствам, че вла­дея положението, че съм „отгоре”. Това скрива комплекса ми за ма­лоценност, който някоганякак си съм придобила. Но грижейки се за другите, доказвайки им колко съм ценна, аз забравям себе си. А аз заслужавам помощ и внимание не по-малко от другите. И пър­вият човек, който може да ми ги даде, съм аз самата. Това не е егоизъм. В Библията е казано: „Ако имаш две ризи, дай едната на ближния си”. Ние съзависимите сме готови да дадем и двете и се чувстваме виновни и егоисти, ако трябва да дадем само ед­на­та. Егоизъм е да запазиш и двете ризи за себе си. Тепърва се уча да правя тези разлики и да осъзнавам моите „ТРЯБВА” с помощта на Ал-Анон и с помощта на 12-стъпковата програма. Някои от тези „ТРЯБВА” определено ми пречат. И може би никога нямаше да го осъзная и да задълбая чак толкова навътре в себе си, ако не беше алкохолизмът на мъжа ми.

 

 

Pin It

ЗАВРЪЩАНЕ ОТ АДА - Редактор Анна Швед

ЗАВРЪЩАНЕ ОТ АДА

Редакция: Анна Швед

коректор: Йорданка Илиева-Цъган

проект на корицата: Радослав Й. Потрац

графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

 илюстрация в началото на раздела "Личните кръгове на ада": Пламен и Кънчо,

ДПБ "Д-р Г. Кисьов" - гр. Раднево

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ” 

Издателят разрешава препечатването на откъси или отделни глави от книгата с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от книгата "ЗАВРЪЩАНЕ ОТ АДА", издадена в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”