ОТ АВТОРКАТА

 

     Много години се подготвях за написването на тази книга. Само знанията, придобити по време на следването ми по психология в университета или натрупани от специализацията ми в областта на зависимостите, не са достатъчни, за да се опише един съгласуван модел на лечение, насочен към възстановяване здравето на зависимите хора. Дори и практиките, изкарани в центрове за терапия на зависимостите в САЩ, Скандинавия и Западна Европа, ми помагаха само да усъвършенствам терапевтичните си умения, без да разясняват докрай много аспекти на зависимостите. Едва дългогодишната ми работа в Института по психиатрия и неврология създаде условия за проследяване на най-важните процеси, които се задействат по време на терапията на нашите пациенти в Центъра за терапия на зависимостите.

     Благодаря на всички, стотици жени и мъже, зависими от алкохол, наркотици, лекарства, хазарт, които ни се довериха и идваха в Центъра, за да започнат своя път към здравеене с помощта на терапевтите и другите участници в терапевтичната общност. Благодарение на тях, а по-скоро би трябвало да кажа – благодарение на тези, които успешно се освободиха от своите зависимости, ние събрахме много положителен опит и усъвършенствахме методите си на работа. Сега, след години събиран в Центъра опит, този модел може да бъде описан.

     Благодаря на много хора за помощта в това начинание. На колегите и колежките от екипа в Центъра, с които ежедневно мога да споря, дискутирам и проверявам достоверността на най-дребните детайли, отнасящи се до засегнатите в тази книга теми.

     Благодаря на д-р Беата Янке-Климашевска за нейния повече от професионален и повече от приятелски интерес, който прояви като рецензентка, а донякъде и редакторка на книгата. Рядко ми се случва да работя с някого, който толкова точно и проницателно разбира сложните теми, отнасящи се до човешките, не само психологични въпроси, свързани с нашите пациенти. Нейният принос не е само при въвеждането на важни допълнения към главите за духовността и психопатната личност. Аз съм благодарна, че можах да обсъдя повдигнатите в тази книга въпроси с човек, чието светоусещане е подобно на моето и се отнася с дълбоко уважение към лекуваните от нас хора.

     Специални благодарности отправям към д-р Бохдан Воронович. В тази книга няма нито една мисъл, нито едно размишление, за което да не бих искала да чуя мнението му. Напротив, неговият опит и професионалният му поход към терапията винаги ме е обогатявал, а неговите забележки по основни въпроси често пъти са се оказвали не само от полза за пациентите, но и най-правилни от гледна точка на професионалната етика.

     Благодаря и на първия читател – на моя съпруг Виктор Ошатински, за това, че първо – в повечето случаи написаното от мен му харесваше, и второ – имаше желание да чете дотолкова внимателно, че да улови неяснотите, объркванията и най-малките грешки.

 

 

                Ева Войдилло