A- A A+

     Но Бог не идваше. Само веднъж, когато се му помоли в планината да овладее авто-деструктивните нашепвания на разума. Но после - не.

     През септември, по време на конгреса на АА в Познан, В. живееш у колега от Общността. На втория ден, в неделя сутринта, цялото семейство отиде на църква, а оттам - на конференцията. В. нямаше избор, трябваше да отиде с тях. Не вървеше да стои пред църквата, така че влезе за молитвата. Там усети преживяванията на общността от вярващи. Особено когато преди просфората хората си подаваха ръце, като предаваха знака за мир.

     Скоро след като се върна във Варшава, В. заведе момичетата на училище. Имаше половин час свободен, а в чантата няколко книги за медитация, които не беше успял да прочете, преди да излезе от вкъщи. Валеше и В. влезе в близката църква. Но не можеше да чете, защото тъкмо вървеше службата. Остана да я чуе. Нещо започна да става с него, особено по време на възношението11. Усещаше някакво непознато, но необикновено чувство на любов и непосредствена връзка с висшата сила, с хората, намиращи се в църквата, и с цялата Вселена.

     Върна се в същата църква на другия ден и това се повтори. Следващите дни беше същото. Оттогава половинчасовата утринна служба стана за него част от ежедневната рутина. След около два месеца започна да мисли за изповед. В средата на декември влезе в изповедалнята. Не молеше за опрощение, искаше само да си поговори. Отецът го попита за семейството и тогава В. си даде сметка, че от католическа гледна точка живее в грях, за което никога преди не беше мислил. В това виждам разликата между инвентаризацията и изповедта - написа вечерта. Отецът каза, че вижда, че Бог го направлява. В. осъзна огромния труд, който го чака, ако иска да се върне в лоното на църквата. Искаше, но не знаеше дали ще му достигнат сили и смелост. Страхуваше се, че католическата религия може да се окаже прекалено строга. Помисли си, че след един месец се връща за повече от година в Америка. Там може да ходи в различни църкви, да погледа, да сравни и да си избере такова изповедание, което най-добре ще му пасва. С научно усърдие започна да чете по темата и да прави списък на църквите, които си струва да посети.

     И тогава Бог му проговори за втори път: Отново искаш да бъдеш Мен. Ти искаш да бъдеш религия, защото тази, в която си се родил, не ти харесва. Религията не е за харесване, а за смирение. Внимавай!

     В. се опомни и престана да търси по-лека вяра. За Америка замина като трезвеещ алкохолик и практикуващ католик.

                              

1 На сбирките на АА имат право да присъстват само алкохолици, но един път месечно има сбирка, на която всеки желаещ може да дойде без проблеми. (Бел. пр.)

2 Чарлс Менсън - престъпник, известен като главатаря на псевдокомуната „Семейство Менсън“, зародила се в Калифорния в края на 60-те год. на ХХ век.(Бел.пр.)

3 Йежи Кшиштон - полски писател, роден 1931 г., самоубил се на 16 май 1982 г. В годините, когато пише книгата си Лудост, той частично пребивава в психиатрична клиника. (Бел пр.)

4 Клуб на полските телевизионни и филмови актьори. (Бел. пр.)

5 Варшавски нощен клуб, в който са пиели актьори, журналисти и хора на изкуството. Наричал се ściek (канавка), защото е бил отворен след затварянето на всички други кръчми и там са се “стичали” недопилите. (Бел. авт.)

6 Есперал - медикамент, който спира разграждането на алкохола в организма до ацеталдехид, вместо до въглероден двуокис и вода; активната му съставка е дисулфирам. При употреба на алкохол се получава натравяна на организма с ацеталдехида. Лечението се основава на страха на лекувания от летален изход. (Бел. пр.)

7 Квартал във Варшава. (Бел. пр.)

8 Популярен варшавски театър кабаре, открит през 1967 г. Една от песните му по време на военното положение - Żeby Polska była Polską се е смятала за химн на Солидарност. (Бел. пр.)

9 Медитативна практика, основополагаща за дзен будизма. (Бел. пр.)

10 Град в северна Полша. (Бел. пр.)

11 Възношение - в католическата литургия, частта след освещаването, в която свещеникът вдига нагоре хостията (при православните - причастието) и потира. (Бел. пр.)

Pin It

Ре(х)абилитация

Rehabilitacia

© Виктор Ошатински

© Ре(х)абилитация ©

Преводач: Васил Петров

Редактор и коректор: Жасмина Кръстева

Предпечатна подготовка: Олег Младенов

al+dr

Regional Alcohol and Drug Program

STEFAN BATORY FOUNDATION

ПАНДОРА ПРИМ


VictorO         Виктор Ошатински - юрист и социолог, е професор в Централноевропейския университет в Будапеща. Той преподава и в много университети в САЩ и Европа. През 1988 г. основава в Полша, където и живее, Комисия за образование в областта на алкохолизма и другите зависимости към фондация "Стефан Батори", на която е председател до 1995 г. Понастоящем е член на борда на директорите на Института "Отворено общество" (Open Society Institute), който финансира фондации в над 30 страни.

     Виктор Ошатински е автор на близо 20 книги на историческа, социална, правна, научна тематика и в областта на зависимостите. Книгата му "Грях или болест" е преведена на много езици.