A- A A+

     Най-накрая беше разбрал същността на едно от дванадесетте обещания на АА, което го срази още на сбирката в Американската катедрала в Париж през първата му година на трезвеност: Няма да съжаляваме за миналото си, нито ще поискаме да затръшнем вратата му. То винаги беше трудно за него. Веднъж, в Сиера Тусон, улови по-дълбокото съдържание на обещанието, дори го написа, сякаш беше разбрал нещо, в писмото до зависимия себе си, но тогава още нищо не чувстваше. Сега почувства.

     Искаше да затръшне вратата на миналото, тъй като то беше мрачно и болезнено. Съжаляваше за него и искаше да стане друг, нов. Искаше да се откъсне от мистър Хайд, искаше да се промени, а после да поправи доктор Джекил и също да забрави за него. Сякаш самият той беше някой друг, на когото онези двамата пречеха. А сега разбра, че не е.

     Изведнъж стана. Не че В. вече не беше станал. Аз станах. Разбрах, че именно аз съм и Хайд, и Джекил, и себе си. Че няма какво да се откъсвам от тях, да се опитвам да ги разбера, сякаш бяха предмет на моите наблюдения. Че няма какво да ги оценявам или осъждам, защото това съм аз. Това беше моят път, моето училище, моят живот. И че това кой съм аз и какъв ще стана, дължа и на тях. Най-напред за това, че изобщо оцелях и че трябваше да започна да се променям. Дължа го на тях, тоест на себе си. Почувствах единството със себе си със своето минало. Обикнах В., прегърнах го чак докато влезе в мен и стана мен.

                              

1 Weight Watchers - базирана в САЩ международна компания, която предлага продукти и услуги за регулиране на теглото. (Бел. пр.)

2 Варта - полско застрахователно дружество. (Бел. пр.)

3 От преяждащ на работохолик. (Бел. пр.)

4 Maison des sciences de l’Homme - френска фондация, създадена в началото на 1960 г. (Бел. пр.)

5 Белведер - класицистичен дворец от 19. век в центъра на Варшава, седалище на полския президент. (Бел. пр.)

6 Италиански художници от Ранния ренесанс. (Бел. пр.)

Pin It

Ре(х)абилитация

Rehabilitacia

© Виктор Ошатински

© Ре(х)абилитация ©

Преводач: Васил Петров

Редактор и коректор: Жасмина Кръстева

Предпечатна подготовка: Олег Младенов

al+dr

Regional Alcohol and Drug Program

STEFAN BATORY FOUNDATION

ПАНДОРА ПРИМ


VictorO         Виктор Ошатински - юрист и социолог, е професор в Централноевропейския университет в Будапеща. Той преподава и в много университети в САЩ и Европа. През 1988 г. основава в Полша, където и живее, Комисия за образование в областта на алкохолизма и другите зависимости към фондация "Стефан Батори", на която е председател до 1995 г. Понастоящем е член на борда на директорите на Института "Отворено общество" (Open Society Institute), който финансира фондации в над 30 страни.

     Виктор Ошатински е автор на близо 20 книги на историческа, социална, правна, научна тематика и в областта на зависимостите. Книгата му "Грях или болест" е преведена на много езици.