A- A A+

     Профилактиката не е само информиране за последствията от действието на психоактивните вещества (младите ги знаят по-добре от нас) и за вредните ефекти (всеки, който е започнал да експериментира, е убеден в своята недосегаемост: „мен това не ме засяга“, „на мен няма да ми се случи“, „ще се справя“.)

     Профилактиката е не само информиране за последствията за рисковото поведение. Това е показване (или създаване) на алтернатива и съобщение: имаш избор. МОЖЕШ да избираш. Твоят живот зависи от тебе - не от обстоятелствата или от случайността, не от тайфата съученици, не от преуморения от работа или препил баща.

2     Профилактиката е обучаване да се вземат решения (и готовност да се приемат последствията от тях), извършването на съзнателен избор - и преди всичко умението да се забелязват възможностите за избор. И признаване на правото си на избор, на собствено съзнателно и автономно решение. Такова право си дава само човек, съзнаващ своята стойност, човек, притежаващ индивидуалност, дееспособност1 , самостоятелност - да обърнем внимание, че много подобни са целите на образователния процес!  Така че елемент sine qua non на каквито и да било профилактични (и възпитателни) дейности трябва да бъде именно подкрепата на чувството за собствена стойност, помощ в опознаването на силните си страни, осъзнаването на собствения потенциал, възможностите, желанието и потребността от развиването му, възможността от съвместно оформяне на действителността.

     Следователно може да се каже, че профилактиката е специфична възпитателна ситуация, в която въздействието на възрастния - възпитателя, е върху оформянето на специфични умения.

                              

1 Терминът sprawstwo означава влияние върху протичането на събитията и включва чувство за контрол, чувство за собствената ефикасност и чувство за свобода и е тясно свързан с позитивна оценка на личната компетентност (способности, умения, познания и т.п.). Като най-близък, макар и тромав, избрах термина от правната терминология дееспособност. Словотворческата тема е отворена и приемам всякакви предложения за промяната му (бел. на прев.).

Pin It

АБВ НА ВЪЗПИТАНИЕТО

ABV na vazpitanieto

© Анна Швед

© АБВ на възпитанието

Практически наръчник за родители и учители

превод от полски: Васил Петров

 редактор и коректор: Жасмина Кръстева

Илюстрациите са на Мая Чублун, 15 години

2017 09 19 212124

ИК ПАДМА

2017 09 19 212026

Издателят разрешава препечатването на откъси или отделни глави от книгата с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от книгата "АБВ на възпитанието", издадена в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”


Obraz3Анна Швед - Учител, социотерапевт, треньор, театрален инструктор и създател на авторски профилактичен театър; терепевт по зависимости и по фокусирана към решенията терапия; директор на Младежки културен център във Варшава; автор и реализатор на профилактични програми; треньор и коуч по възпитателни умения; автор на публикации в областта на възпитанието и профилактиката; реализатор на програма „Училище за родители и възпитатели".