Анонимни Наркозависими

 IP№.7

 

 Зависим ли съм?

(Преработено от група АН, София)

 

     Само ти можеш да отговориш на този въпрос.

     Това може би не е лесно да се направи. През цялото време докато взимахме, ние си казвахме: "Мога да се справя с това." Дори това да е било вярно в началото, сега не е така. Наркотиците ни обсебиха. Живеехме, за да взимаме и взимахме, за да живеем. Много просто, зависим е човек, чийто живот е контролиран от наркотиците.

     Може би приемаш, че имаш проблем с наркотиците, но не се считаш за зависим. Всички от нас са имали предубеждения относно това, какво пред­ставлява зависимостта. Няма нищо срамно в това да си зависим, след като си предприел някакво положително действие. Ако успееш да се иденти­фицираш с нашите проблеми, може би ще успееш да се отъждествиш и с нашето разрешение. Следващите въпроси са написани от възстановя­ващи се зависими в Анонимни Наркозависими. Ако имаш съмнения дали си или не си зависим, отдели си няколко минути да прочетеш въпросите по-долу и да им отговориш толкова честно, колкото можеш.

1. Взимал ли си някога сам?....................................................Да.....Не

2. Заменял ли си един наркотик с друг, мислейки,

че точно определеният наркотик е проблемът?.....................Да.....Не

3. Симулирал ли си или лъгал лекар, за да

се снабдиш с рецепта за наркотици?......................................Да.....Не

4.      Крал ли си някога наркотици или крал ли си,

за да се снабдиш с тях?...........................................................Да.....Не

5. Редовно ли взимаш наркотици, когато се събуждаш

или когато си лягаш?................................................................Да.....Не

6. Взимал ли си някога един наркотик,

за да преодолееш действието на друг?..................................Да.....Не

7. Избягваш ли места или хора, за да

не се разбере, че взимаш наркотици?....................................Да.....Не

8. Взимал ли си някога наркотик, без да знаеш

какъв е или как би ти се отразил?............................................Да.....Не

9. Страдали ли са изявите ти в работата и училището

от въздействието на наркотиците, които си взимал?..............Да.....Не

10. Бил ли си арестуван вследствие употребата

на наркотици?...........................................................................Да.....Не

11. Лъгал ли си някога какво и колко си взел?........................Да.....Не

12. Снабдявал ли си се с наркотици, независимо

от финансовите си възможности?...........................................Да.....Не

13. Опитвал ли си да спираш или контролираш

взимането на наркотици?........................................................Да.....Не

14. Бил ли си в затвор, болница или институция за

лечение на зависимости заради употребата си?..................Да.....Не

15. Отразява ли се взимането върху твоя сън и хранене?...Да.....Не

16. Мисълта за бягство от наркотиците ужасява ли те?........Да.....Не

17. Чувстваш ли, че не можеш да живееш без наркотици?...Да.....Не

18. Съмнявал ли си се в своята нормалност?.......................Да.....Не

19. Твоето взимане на наркотици прави ли живота

вкъщи нещастен?....................................................................Да.....Не

20. Мислил ли си, че без наркотиците не би намерил

мястото си или не би могъл да си изкараш добре?...............Да.....Не

21. Чувствал ли си се някога виновен или засрамен

заради своята употреба на наркотици?.................................Да.....Не

22. Мислиш ли често за наркотици?.......................................Да.....Не

23. Имаш ли ирационални и неопределими страхове?........Да.....Не

24. Употребата на наркотици отразява ли се

на сексуалните ти връзки?......................................................Да.....Не

25. Взимал ли си наркотици, които не харесваш?.................Да.....Не

26. Взимал ли си наркотици поради

емоционална болка или стрес?..............................................Да.....Не

27. Взимал ли си свръхдоза от някаква дрога?......................Да.....Не

28. Продължаваш ли да взимаш въпреки

отрицателните последици?.....................................................Да.....Не

29 Мислиш ли, че може би имаш проблем с наркотиците?..Да.....Не

     "Зависим ли съм?" Това е въпрос, на който можеш да отговориш само ти. Откриваме, че сме отговорили на различен брой от въпросите с "Да". Точният брой на "Да" отговорите не е толкова важен, колкото това, как се чувстваме вътрешно и как зависимостта се е отразила на живота ни.

     Някои от тези въпроси дори не споменават думата "наркотици". Това е така, защото зависимостта е коварна болест, която се отразява на всички сфери от живота ни - дори и на онези, които на пръв поглед нямат много общо с наркотиците. Различните наркотици, които взимахме не бяха толко­ва важни, колкото защо ги взимахме и какво ни причиниха.

     Когато за пръв път прочетохме тези въпроси, за нас беше страшно да си помислим, че може да сме зависими. Някои от нас се опитаха да отпъдят подобни мисли, като си казваха:

"О, тези въпроси нямат смисъл."

Или:

"Аз съм различен. Знам, че взимам наркотици, но не съм зависим. Аз имам тежки емоционални /семейни /професионални проблеми."

Или:

"Точно сега преживявам труден момент и ми трябва време, за да се оправя."

Или:

"Ще мога да спра, когато открия подходящия човек/подходяща работа и т.н."


     Ако си зависим, първо тряб­ва да признаеш, че имаш проб­лем с наркотиците, за да бъде възможен някакъв прогрес във възстановяването. Когато се отговаря честно на тези въпроси, те могат да ви помогнат да видите как използването на наркотици направи живота ви неуправляем. Зависимостта е болест, която без възстановя­ване завършва в затвор, бол­ница, или със смърт. Много от нас дойдоха в Анонимни Нар-козависими, защото наркоти­ците спряха да правят онова, което очаквахме от тях. Зави­симостта отне нашата гордост, самоуважение, семейство, тези, които обичаме, и дори жела­нието ни за живот. Ако не си до­стигнал тази точка от зависи­мостта си, не е нужно да го пра­виш. Открихме, че нашият собствен ад беше вътре в нас. Ако искаш помощ, можеш да я откриеш в Общността на Анонимните Нарко-зависими.

     "Търсехме отговор, когато протегнахме ръка и открихме Анонимните Наркозависими. Дойдохме на първата си сбирка, готови да се защитаваме и без да знаем какво да очакваме. След като останахме на сбирката или на още няколко други, започнахме да чувстваме, че хората ги е грижа за нас и имат желание да помогнат. Въпреки че умовете ни казваха, че никога не можем да го направим, хората от братството ни даваха надежда, като настояваха, че можем да се възстановим. Заобиколени от приятели - зависими, ние осъзнахме, че повече не сме сами. Възстановяването е това, което се случва на сбирките. Животът ни е заложен на карта. Открихме, че когато поставяме възстановяването на първо място, програмата работи.   Изпра­вихме се пред три обезпокоителни реалности:

1. Ние сме безсилни пред зависимостта си и живота ни стана неуправляем.

2. Въпреки че не сме отговорни за нашата болест, ние сме отговорни за нашето възстановяване.

3. Повече не можем да обвиняваме хора, места и неща за нашата зависимост. Трябва да се изправим лице в лице с нашите проблеми и нашите чувства.


     Основното оръжие за възстановяване е самият възстановяващ се зависим.