A- A A+
Pin It

 

“АТЛАНТИС”

Терапевтична програма за зависими, лишени от свобода

 

Основни цели на програма „Атлантис”:

  • пациентът да признава, че е неспособен да контролира употребата на химически вещества;
  • разобличаване на защитните механизми, поддържащи употребата на химически вещества;
  • придобиване на умения за конструктивно изразяване на чувства;
  • придобиване на способност за контакт със себе си и самоопознаване;
  • подобряване на уменията за комуникация с други хора;
  • придобиване на умения за търсене на помощ;
  • формиране на положителна представа за себе си;
  • усвояване на умения, необходими за опазване на трезвеността.

 

Pin It

АркА, брой 4, февруари 2004 г.

АркА

брой 4, февруари 2004 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Използвани са и снимки на детски профилактичен театър

„LUSTERKO" ("Огледалце") от Младежки културен Дом "Охота", Варшава.

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”