A- A A+
Pin It

 

Иван Карушков (Началник на Затвора - гр. Стара Загора)

 

ОЧАКВАМЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ И СЪПРИЧАСТНОСТ

 

     "Получихме  голяма  подкрепа  и съпричастност от терапевти по нарко- и алкохолните зависимости от Полша. Те идваха тук в Затвора, запознаха се с положението, с това, което сме направили и ни дадоха добри съвети. После ме поканиха на семинар в Полша (...). Там бяхме около 50 участници от страните от Централна и Източна Европа, от бившите съветски републики, от Средна Азия. На форума всеки спо­дели опита си по отношение на борбата в затворите с алкохолната и наркотичната зависимост на лишените от свобода. (...) Дадоха ни много литература, отвориха се възможности за контакти. Посетихме и затвора в полската столица Варшава, където има цял сектор за лишени от свобода, които са алкохолно и наркотично зависими. (...)

     Очакванията ни при цялостна реализация на програмата "Сила за живот" са тя да подпомогне преодоляването на пси­хическата зависимост и да създаде прак­тическа готовност за позитивна лично­стна промяна. Анализът на резултатите ще създаде възможност да се разшири в бъдеще дейността, а формите и мето­дите за работа по проблема да са адек­ватни. Очакваме - не на последно място -заинтересованост и съпричастност, т.е. да имаме обратна връзка с институции, които са извън системата на местата за лишаване от свобода. Но пък те могат да подпомогнат лишените от свобода участници в програмата в първите им стъпки в живота им на свобода.

 

 

 

Гостите от България: Иван Карушков, началник на Затвора - гр. Стара Загора и Стефан Гарванов, главен лекар на Областен психиатричен диспансер в Стара Загора с полския терапевт Анджей Майхер - след конференцията "Намаляване на вредите свързани с алкохол", Варшава 5-7 юни 2003 г.  

 

(Фрагменти от интервю, водено от Жени Огнянова;

 "Старозагорски новини", бр. 149 (2051), 2003 год.) 

Pin It

АркА, брой 4, февруари 2004 г.

АркА

брой 4, февруари 2004 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Използвани са и снимки на детски профилактичен театър

„LUSTERKO" ("Огледалце") от Младежки културен Дом "Охота", Варшава.

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”