A- A A+
Pin It

 

НАПРАВО ОТ СБИРКАТА...

 

     Както винаги представяме опита и преживяванията на участниците в сбирките на АА и други общности за взаимопомощ, работещи по Програмата на 12-те Стъпки. Изказванията представляват изпяло личните възгледи и убеждения на авторите им и не бива да се приписват на Общността на АА като цяло.

 

     (АН - България )

 

Живеене с Програмата

"Не ние вървим по Пътя,

а Пътят върви през нас "

Дзен поговорка

 

 

     Бих искал да споделя моя опит в работата ми по програмата за въстановяване на Анонимните Наркомани.

     В началото на моето възстановяване единственото, което правех, беше да посещавам сбирките на АН, на които бях благодарен за това, че съм чист. След известно време, започнах да се замислям все повече за нещата, които чувах на срещите и да се опитвам да ги прилагам в живота си. Започнах да осмислям концепцията за Висшата Сила (Втора и Трета Стъпка), правех си морален преглед съгласно Четвъртата Стъпка и се опитвах да споделям своя опит с други зависими. Програмата печелеше моето доверие и аз все повече се уповавах на нея. Постепено принципите на АН започнаха да навлизат в живота ми. Започнах да осъзнавам, че Програмата ми предлага възмож­ности за развитие, не само като на човек заболял от болестта на зависи­мостта, но и като личност, която може да заживее един стабилен и про­дуктивен живот. Това ме мотивира да приложа още от принципите за възстановяване в моя живот. Споделях със спонсора си, правех си ежедне­вен преглед, опитвах се да медитирам (Единадесета Стъпка), предавах по­сланието за възстановяване и т.н.

     Принципите на 12 Стъпки и АН ставаха част от мен. Възприемането им всъщност е това, което ме отдалечава от предишния ми начин на живот, свързан с взимане на дрога. Разбира се, след известно време във възстановяването започнах да се занимавам с други дейности като учене, спорт, приятелства, които също са част от мен. Но все пак в основата на нещата стои това да се съобразявам и грижа за възстановяването си ежедневно. Защото работата по Стъпките и други "инструменти" на АН ми дават едно приемливо ниво на душевно равновесие, благодарение на което мога да изпълнявам останалите си задължения.

 

АН, София 

Pin It

АркА, брой 4, февруари 2004 г.

АркА

брой 4, февруари 2004 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Използвани са и снимки на детски профилактичен театър

„LUSTERKO" ("Огледалце") от Младежки културен Дом "Охота", Варшава.

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”