A- A A+
Pin It

 

Васил Петров

Консултант

РЪКА ЗА ПОМОЩ

 

     На първи ноември 2004 г. официално се роди Център за превенция и социална интег­рация в община Подуене. Инициативата на НПО "Бъдеще плюс" беше приета от Общи­ната и резултатът от общата дейност бяха три стаи на партера на блок 9 в квартал Левски Г, където семействата с проблеми могат да получат съвет, консултация или помощ по проблемите, които не могат да решат сами.

     В началото липсваха посетители, но с тече­ние на времето все повече хора с проблеми започнаха да посещават Центъра. Консул­тации и помощ оказват шестима доброволци -психолози, педагози, консултант по зависи­мостите и социални работници. Но това не остана като единствена дейност на Центъра. През февруари 2005 г. съвместно с Центъра за превенция и лечение на наркомании към Голяма община бе организиран първият модул на семинара "Връстници обучават връстници" с тема безопасен секс,превенция и консултации в областта на зависимостите. Групата се състоеше от 20 ученици в 9-и и 10-и клас от 4 училища в общината и консултанти от Центъра. Обучението беше интерактивно и учениците бяха силно моти­вирани и заинтригувани. Следващите модули - ще бъдат през април и май, като последният - завършващ обучението модул ще бъде тридневен и ще се проведе извън София.


     За желаещите да получат съвет или консултация адресът е: ж.к. Левски Г, бл. 9, вх. Б, партера.

 

Pin It

АркА, брой 5, март 2005 г.

АркА

брой 5, март 2005 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Художник: Клаудиуш Маселевски

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”