A- A A+

  

   Да взимаш добър пример

     Такива градове са например Сундсвал в Швеция или Минеаполис в щата Минесота. Откакто започнаха там да третират сериозно обучителната и пре-вантивна работа с възрастните, в тези градове значително са се намалили проблемите сред младежта. Не са изчезнали, но са се намалили, приемайки сравнително лесни за овладяване размери. Децата по-малко се лутат, родителите по-бързо реагират на обезпокояващи сигнали, а училището е станало безопасно и приятелско място. Учителите и родителите заедно търсят средства за организиране на допълнителни занятия, в които могат да участват както възрастните, така и децата. За тези, на които им е нужна педагогическа или психологическа помощ, са създадени лесно достъпни консултативни пунктове, диспансери и специализирани центрове, предлагащи подкрепа и терапия. Младежките лидери се срещат редовно с учениците си в училищата, като разговарят с тях за техните проблеми и подсказваткои, къде и как може най-ефикасно да помогне в решаването им.

     Звучи като приказка ? Не, това е просто въплащение на идеята за позитивна профилактика, която съдейства за създаване на добри образци за децата, за развиване на техните интереси промоция на полезни страсти и намаляване на вредите свързани с експериментирането с алкохол или наркотици. Позитивната профилактика изхожда от принципа, че първо възрастните, а след това децата получават информация за заведения, предлагащи реална помощ. Целта на така разбраната профилактика не е недостижимият идеал на трезвеническото общество, а колкото се може по-ранното разпознаване на опасностите и ефикасното им възпрепятстване във всеки индивидуален случай. Преставаме да се борим, а започваме да намаляваме вредите на всеки етап от развитието на проблема.

     В подобна посока могат да вървят също и страните от нашия регион, които все още усещат болезнените последствия от обществената, икономическата и политическата си трансформация. Да не се плашим взаимно с образите на дегенериралите алкохолици и наркомани или с надгробните кръстове. Децата няма да се уплашат. А родителите и без това са се вече паникьосали. По-добре да започнем да помагаме на родителите по-добре да изпълняват задълженията си свързани с възпитанието на децата. Възпита-нието започва със собствения пример. Затова толкова важна стратегия за понижаване на риска - а в резултат и на обществените вреди - е обуча-ването на родителите, за да умеят по-добре да контактуват с децата си, да бъдат за тях по-добър образец и да могат да осигурят на децата подкрепа в трудни моменти. Като говорим за алкохолната профилактика, това означава на първо място намаляване на неотговорното пиянство сред възрастните.

(„ArkA, Nr 47, юли 2004) 

Pin It

АркА, брой 5, март 2005 г.

АркА

брой 5, март 2005 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Художник: Клаудиуш Маселевски

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”