A- A A+
Pin It

 

    Здравейте!

     Преди малко гледахме всички в къщи филма "Историята на Бил", който ни донесохте през ля­тото. Другите в АА също го гледат.

     И двете наши групи, на АА и АН, се развиват все по-добре. Има вече и сбирки на Ал-Анон -всяка сряда от 19:00 часа в Нацио-налния център по наркомании на улица „Пиротска" 117 (e-mail: alanonsofia @ yahoo. com).

     Благодарим за всички мате-риали ("Арките" и книгите на Ева и Виктор), които ни изпратихте, и за много добрата редакция на българската "Арка". Всичко това много ни помага в работата по програмата.

     Сърдечни поздрави от всички приятели към полските сътрудници!

     С уважение и най-добри пожелания:

АА и АН от София

Pin It

АркА, брой 5, март 2005 г.

АркА

брой 5, март 2005 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Художник: Клаудиуш Маселевски

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”