A- A A+

   В Европа и Америка такива групи провеждат свои сбирки. Като основа те са приели опита на движението на Анонимните алкохолици, използват Програмата на 12 стъпки и 12 традиции - програма, която толкова ефикасно помага на много хиляди хора, зависими от алкохол и други химически вещества. Членовете на общините, основани на 12-стъпковата програма, смятат, че в каквато и да е ситуация на компулсивно поведение най-важна е емоционалната подкрепа, съгласно теорията, че всички зависимости про­изтичат от болни емоции и духовен вакуум.

   В групите за взаимопомощ хората откриват своята индивидуалност, учат се да обичат и да приемат себе си и другите. Оздравяването започва в мо­мента на излизане от изолация. Когато групата става едно безопасно място, участниците получават възможност да изразяват чувствата си както в гру­пата, така и в ежедневния живот. Определяйки и установявайки благоприятни за себе си психологически граници, те започват да пазят своите чувства и да се грижат за тялото си.

   Групата дава чувство за стабилност, спокойствие и безопасност, а в та­кава обстановка се раждат доверието и жизнерадостта. Зависимите се учат да почиват и да прекарват приятно времето си, без да употребяват алкохол, наркотици и други стимулиращи вещества.

   Те правят също първи стъпки към вярата - поверявайки живота си на Сила, по-силна от собствената, преживяват нов опит за доверяване, като постепенно, с помощта на Висшата сила очакват и получават все по-добро.

   Зависимите изследват предишния си живот, долавят в него поведенията, които са били вредни за тях, а чрез това се учат на възможни алтернативи, променят своите възгледи, стратегия и начин на мислене. Учат се да чувстват и изразяват себе си, да намират своята стойност. Учат се да про­менят живота си, тоест да избират, а не да се поддават на импулси за саморазрушение. Посещавайки сбирките, постоянно развивайки се и рабо­тейки по програмата, зависимите се учат как да станат цялостни, умствено, емоционално и духовно здрави хора.

   Като споделят взаимно своя опит, сила и надежда, като пренастройват своето болно мислене, постепенно, ден след ден, осъзнават, че ни е даден само един ден - ДНЕС. Съсредоточавайки се върху себе си тук и сега, те се учат да решават проблемите на днешния ден и да поемат върху себе си отговорността за живота си.

   Това е духовна програма и тя се основава върху действия, произтичащи от любов. Заедно с израстването в любов настъпват чудесни промени във всички сфери на живота. В отношението към самия себе си, към своята Висша сила и към ближните.

  

   "Ще открием нова свобода и ново щастие. Няма да съжаляваме за миналото или да затваряме вратата след него. Ще разберем смисъла на думите "душевен покой" и ще познаем спокойствието. Независимо от това, колко много бяхме паднали в миналото, ще разберем как нашият опит би помогнал на другите. Усещането на безполезност и само­съжаление ще изчезне. Ще престанем да мислим за егоистични неща и ще започнем да мислим за нашите събратя. Себичността ни ще се стопи. Цялото ни отношение и поглед върху живота ще се промени. Страхът от хората и финансова нестабилност ще ни напусне. Ние инту­итивно ще знаем как да се справим с нещата, които преди ни объркваха. Изведнъж ще забележим, че Бог прави за нас това, което ние сами не можахме да направим за себе си."

 

От Голямата книга на Анонимните алкохолици1.

 


1В българския превод на книгата са въведени тук малки корекции, там, където публикуваният превод се различава по-съществено от оригинала (основната разлика е в липсата в преведния текст на последното изречение: “We will suddenly realize that God is doing for us what we could not do for ourselves.”), на който се позовава Авторката. (Бележка на редактора).

Pin It

АркА, брой 6, март 2006 г.

АркА

брой 6, март 2006 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

В броя са използвани м. др. снимки на художествени творби на възпитаниците на

Центъра по трудова терапия "Вяра и надежда" във Варшава.

Благодарим за предоставянето им!

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”