A- A A+
Pin It

 

ПОМАГАМЕ В ИНТЕРНЕТ!

 

   Вече от няколко месеца съществуват уеб-сайтове на българските общности за взаимопомощ, където всеки може да намери ценни инфор-мации както за тези движения, така и за самата зависимост, а също и да потърси помощ.

 

Сайтьт на Анонимните Алкохолици в България има адрес http://aa-bg.hit.bg

На него може да намерите следните информации:

1. За АА:

• Какво е АА - описание на това, какво представлява движението на АА, как се издържа и какви взаимоотношения има с други организации.

• Програма на 12-те стъпки на А А (програма на духовното развитие на човека като основен аспект на здравеенето от зависимостта) - подробно описание на всяка една от 12-те стъпки.

• Какво не е АА - какви дейности не предприема.

• Историята на АА в България.

• Как се създава група и клуб на АА - какво е необходимо и как става това.

2.Помощ и надежда:

•  Подходящо ли е АА за мен - въпроси, чрез които всеки може да се провери има ли нужда от АА.

•  Възможно ли е - избрани глави от книгата "Живот в трезвеност".

•  Адреси на реални и виртуални групи на АА за България.

•  Интересно и полезно - много материали и публикации на български език за сваляне, напр.:

• "Анонимни Алкохолици" или т. нар. Голяма книга на АА

• "Да простиш" - книга на Ева Войдилло

• "Живот в трезвеност"

• архивални броеве на списание "Арка"

3.Из преживяното:

•  Истински истории на членове от българските групи на АА.

4.Линкове към други сайтове (на английски)

Сайтът е отворен и се допълва постепенно с нови материали.

Сайт на Al-Anon: аlаnon.dir.bgсъс следното съдържание:

1.  Семейна болест - алкохолизмът като болест на самия зависим и като болест на близките на алкохолика, от която страда цялото семейство.

2.Помогнете си сами сега - какво да правим ако алкохоликът в живота ни пие, какво да не правим, 24-часовата програма - само днес.

3.Пашата сила - 12 стъпки за близки и приятели на алкохолици.

4.Al-Anon- какво е, как помага, за кого е.

5.Линкове към други сайтове.

6.Форум - за да споделяме опит и подкрепа.

Освен това в портал dir.bgсе сформира клуб на Анонимните Алкохолици, който работи доста активно. Адресът му е:

http://clubs.dir.bg/postlist.php?Board=anonalc

Pin It

АркА, брой 6, март 2006 г.

АркА

брой 6, март 2006 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

В броя са използвани м. др. снимки на художествени творби на възпитаниците на

Центъра по трудова терапия "Вяра и надежда" във Варшава.

Благодарим за предоставянето им!

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”