A- A A+
Pin It

 

ПРИКАЗКА ЗА МАЛКИТЕ ЖАБЧЕТА

Имало едно време една групичка от малки жабчета, …

… които си организирали надбягване.

Целта била да се изкачат на върха на една много висока кула.

Долу, около кулата се събрала голяма тълпа

да наблюдава състезанието и да аплодира участниците…

Състезанието започнало...

Истината Ви казвам:

Никой от тълпата не вярвал от сърце, че малките слабички жабчета ще достигнат върха на кулата.

Чували се изказвания, като например:

“О, пътят е толкова труден!!!”

“Те НИКОГА няма да достигнат върха.”

Или пък:

“Няма начин да достигнат върха. Кулата е толкова висока!”

Малките слабички жабчета започнали да се скапват. Едно по едно...

…Освен онези, които с бодра крачка се изкачвали нагоре и нагоре…

Тълпата започвала да крещи:

“Толкова е трудно!!! Никой няма да успее!”

Все повече жабчета се уморявали и се отказвали…

…Но ЕДНО продължавало нагоре, и нагоре, и нагоре…

Това няма да се предаде!

На самия край всички други вече се били отказали да изкачват кулата.

С изключение на онова мъничко жабче, което, след неимоверно усилие, единствено успяло да стигне върха!

ТОГАВА всички други жабчета естествено поискали да разберат, как точно това жабче е успяло да го направи?

 

Един от участниците попитал малкото жабче, как то, което е успяло, е намерило силата, за да достигне целта?

Оказало се, че…

Победителят бил ГЛУХ!!!

 

Поуката от тази история е:

Никога не слушайте негативните или песимистични изказвания на другите и ги подминавайте… защото те Ви отдалечават от Вашите най-красиви мечти.

Онези, които носите в сърцето си!

Винаги мислете за силата, която носят думите.

Защото всичко, което чувате или четете, повлиява на действията ви!

Следователно:

БЪДЕТЕ ВИНАГИ ПОЗИТИВНИ!

И преди всичко:

Бъдете ГЛУХИ, когато хората ВИ казват,

че ВИЕ не ще можете да осъществите мечтите СИ!

Винаги мислете:

Аз мога да го направя!

 

Pin It

АркА, брой 7, януари 2007 г.

АркА

брой 7, януари 2007 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Рисунки: Наталия Гордон, Екатерина Мужановска

Снимки: Анна Швед, Иван Добринов

В броя са използвани м. др. снимки на художествени творби на Адам Вални.

Благодарим за предоставянето им!

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”