A- A A+
Pin It

 

ХОРАТА ПИШАТ СТИХОВЕ...

 

Надежда подари, подари любов!

 

Седя си сам и стихове редя, а вътре нещо в мене

плаче за болната душа на детето в храста.

И какво си мислиш, че помагаш – като стоиш си отстрани?!

Не е трудно да подадеш ръка!

Трябва само да изслушаш болката стаена в сърцето

на самотното дете, да си с разбиране и обич по-човешка...

Да забравиш себе си за миг...

и не пари да сложиш в посинялата му длан, а нежно

да я хванеш и надежда да положиш там!

Довери му своята душа, приближи го мъничко до теб.

И вътрешната рана обгоряла да посипеш ти с любов!

 

Не задържай мъката в душата –

Изкажи я!

Изреви я!

Освободи там място за радостта,

дошла от другия.

Тръгни с обятия отворени, с ръце,

готови за прегръдка, за да дойде

радостта от другия, очаквал те от дълго време!

Д. Шиварова

Pin It

АркА, брой 7, януари 2007 г.

АркА

брой 7, януари 2007 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Рисунки: Наталия Гордон, Екатерина Мужановска

Снимки: Анна Швед, Иван Добринов

В броя са използвани м. др. снимки на художествени творби на Адам Вални.

Благодарим за предоставянето им!

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”