A- A A+
Pin It

 

Прочетено в нет@

 

 

     Днес докато си карах из задръстените софийски квартали направих наум ня­кои калкулации относно ползата от моето непиене, което е вече на 7месеца и 25 дни. Та ето какви са неизразходваните и икономисани ресурси за тези 236 дена:

     - 270 бутилки водка. При усреднена цена на Столичная, Финландия и чат-пат Руски Стандарт това прави 270х15 лв около 4000 лв.

     - минимум 15000 лв за непотребни неща купени в пияно състояние.

     - 14160 псувни (средно по 60 на ден).

     - 40 пъти голям срам и 100-тина пъти по-малък.

     - 1 см черен дроб.

     Ако предположим, че ще живея още 30 години това прави спестени: 880000 лв.При натрупване с лихвите през годините стават 2 400 000 лв; 651 360 псувни; 1850 пъти голям срам и 4600 пъти по-малък; черният дроб няма как да се увели­чи чак с 46 см, но пак ползата няма да е малка.

     Така че според мен, определено има смисъл да не се употребява алкохол

 

     П.П.

     Цифрите за псувните и големия срам са доста занижени, но ми беше не­у­доб­но да кажа истинските.

Val

Pin It

АркА, брой 8, септември 2007 г.

АркА

брой 8, септември 2007 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректори: Йорданка Илиева-Цъган, Траян Антов

Снимки: Т. Кючукова, И. Добринов, П. Василев, А. Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”