A- A A+
Pin It

 

ХРОНИКА

 

ШКОЛА ЗА КОНСУЛТАНТИ

 

     През месец април 2007 бях поканена от Фондация Батори във Варшава, къ­де­то от 18.04 до 21.04. се проведе Международна школа за консултанти. Много се колебаех, преди да тръгна. Притесняваше ме както пътуването със самолет, така и непознатият град. В крайна сметка приех, защото сраховете в ми­налото ме държаха в затвор и изолация преди, сега си казах, че няма да се поддам и ще пътувам, колкото и да ме е страх. Самото пътуване мина чудесно, без никакви проблеми, и открих, че всъщност обичам да летя. От България тръгнахме трима души.

     На аерогарата ни чакаше една скъпа приятелка, която не бях виждала от две години. Заведе ни в Младежки културен дом, където децата от театър „Огледалце” ни посрещнаха с техен спектакъл. Представиха ни приказка за алкохолно се­мейство, за бягството, за борбата чежду Доброто и Злото в душите на децата, ре­шили да търсят семейство на улицата. След това ни настани в хотела в очакване на обучението.

     В семинара участваха зависими, съзависими, психолози, лекари и социални работници, готови да сътрудничат с консултантите.

     Семинарът бе открит от Ева Войдило – Ошатинска, която ни запозна с Модел Минесота и с основните задължения на професията „консултант”. Последва лек­ция за травми от детството с психолога Анна Додюк. Следобяд консултантите Анна Швед и Анджей Майхер ни изнесоха лекция за алкохолизма в семей­ство­то, децата от алкохолното семейство и съзависимостта.

     През втория ден консултант Анна Бискот ни разясни работата на терапевтич­ните групи в Полша– за добрата организация, за успеваемостта на програмата, за възможностите на зависимите, преминали през тази част на лечението, както и за сътрудничеството меж­ду лекари, терапевти и АА общността.

     Кшищоф Довгирд, журналист, сподели как пома­га на алкохолици в свое­то радиопредаване. Със завладяващо чувство за ху­мор ни разказа няколко случ­ки, при което цялата аудитория се заливаше от смях. Каза, че дава само един съвет – „Отиди на сбир­ка”.

     Преминахме към по-спо­койна лекция на Виктор Ошатински за книгата му „Грях или болест”. Го­во­рихме за болестта, за ме­ха­низма на заблудите и отри­ца­нието, както и за ме­то­ди­те, които всеки зависим мо­же да използва, за да раз­чу­пи тези механизми.

     Като последно за този ден консултантите Антони Павловски и Феликс Ду­ма­новски ни разказаха за групите на АА, за програмата на 12-те стъпки и 12-те традиции и за нуждата на алкохолика да лекува своевременно своя ум, тяло и емоции. За „трикракото столче” и за тера­пев­тич­на­та полза на служенето.

     През третия ден с Ягода Кубяк – психолог – проиграхме практически метода на интервенцията. В семейството на зависимия и на работното му място. Всички взехме участие и се забавлявахме страхотно. На практика видях моето семей­ство и моите колеги, загубите, които преди причинявах с моите действия, при­чи­ните за уволнение или санкции, и напълно ги разбрах.

     Преди да раздаде сертификатите, Ева В. изнесе още една лекция – за труд­ни­те пациенти. Така разбрах, че съм един от тях – женски род, травмиращо детство и кръстосана зависимост. Но кой знае защо, това не ме притесни особено, чув­ствах се уверена и спокойна, може би защото знаех, че съм на прав път. А може и да съм се заразила от оптимизма на Ева В., от нейната жизненост и енту­сиа­зъм.

     В събота ни очакваше още едно приключение – посещение в затвора Ра­ко­вец­ки. Там консултантът Дариуш Сковронски ни запозна с Програма Атлантис. Бла­годарение на тази програма алкохолици лишени от свобода от цяла Полша имат възможност да преминат през курс на обучение. В продължение на три месеца посещават сбирки на АА, работят по програмата на 12&12 и след това се връщат в съответното заведение, но вече като трезвеещи алкохолици.

     Видях как на практика работи сътрудничеството между хора и организации. Като добре смазана машина, в която всяко колелце има своето място и носи пол­за. За зависимите, за семействата им, за държавата. Защото всеки трезвеещ ал­ко­хо­лик и чист наркоман се връща в обществото като пълноценен и полезен.

     Прекарах някол­ко незабравими дни. Въпреки ди­на­мич­на­та програма успях да разгледам Ста­рия град – за друго не ми остана време. Насладих се на ог­ромните катедрали, и след безуспеш­ните ми опити да вляза в поне три едновременно и да изслушам три литургии (колко типично за мен), си избрах най-внушителната, най-високата и най-бялата и присъствах само на една литургия.

     Останах с прекрасни впечатления, имам много нови приятели, с които под­дър­жам връзка и до днес. Пишеме си за новостите на сбирките и в личния живот. Канена съм на гости в Сибир и Русия. В Беларус и Молдова. В Камчатка, Армения и Грузия. И ако ми остане време в този живот, непременно ще по­се­тя Мон­голия.

     Бих искала да благодаря на организаторите и на лекторите за цялата свършена от тях работа. Лично на мен ми донесе голяма полза. Благодаря!

Р.В.

Pin It

АркА, брой 8, септември 2007 г.

АркА

брой 8, септември 2007 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректори: Йорданка Илиева-Цъган, Траян Антов

Снимки: Т. Кючукова, И. Добринов, П. Василев, А. Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”