През очите на детето

     Няма да е коректно да задаваме на майката или бащата на едно дете, а може би и на няколко деца, въпроса, каква е степента на тяхната компетентност в областта на възпитанието. Всеки постъпва съгласно своите инстинкти, навици, опит и помощта на тези, на които се доверява. Пък и най-често процесът на възпитание се наследява несъзнателно от поколение на поколение. И малко хора се замислят за промяна на този модел. Може би не им е необходимо това, а може би не виждат възможност за промяна.

     Може да се каже, че е закономерно в рисковата група да се озовават деца от така наречените дисфункционални семейства. Децата, чиито родители злоупотребяват с алкохол или наркотици, в чиито семейства присъства насилие. Травмите, нанесени в толкова ранна възраст, както физически, така и психически, оставят сериозни отпечатъци, които в бъдеще могат да имат огромно значение за формирането на лични убеждения за света и собственото съществуване в него.

     Преди на навлязат във възрастния живот, на децата, а после тинейджърите, им се налага да се учат на взаимодействие с други хора, членове на различни социални групи, започвайки от детската градина, чак до последния клас в училище. Те се променят, формират своя мироглед, преминавайки през етапите на възрастта, неслучайно наречена „трудна".

     И даже ако в семействата на тинейджърите, които се държат различно от връстниците си (дали това са непосредствени прояви на насилие, автоагресия, или друго, на пръв поглед безобидно за околните поведение, насочено най-вече към привличане на внимание), да няма нищо, което видимо да свидетелства за причините на подобно поведение, това все още не е доказателство, че причини за безпокойствие не съществуват.

Obraz14

     За щастие днес тези, които се нуждаят от помощ, могат да я получат. Много е важно обаче тази помощ да е качествена. Осъзнавайки напълно своята отговорност като специалисти по работа с деца, много педагози, социални работници и психолози, в това число и сътрудници на МПА „Свобода", взеха участие в семинар, проведен в курортното селище Кранево на 7-12 август 2016. Водещи бяха Анна Швед и Анджей Майхер, сътрудници на полската фондация „Стефан Батори", която беше организатор на семинара заедно с българския си партньор - Асоциацията по превенция и работа със зависимости „Само Днес".

Obraz15     Практически насочената програма на семинара включваше предложение участниците да се почувстват като деца и тинейджъри, да се опитат да погледнат различни ситуации от тяхна гледна точка. По думите на Анна Швед, един от водещите занятия специалисти, може да се направи извода, че работата с такъв подход е толкова трудна, колкото и интересна: „От една страна - това са възрастни хора, а в същото време - специалисти, със своето светоусещане, убеждения и съзнание, със знанията си относно различните проблеми на децата. А тук им се предлага за определено време да застанат на мястото на детето. Да си припомнят себе си през детските години, да осъзнаят себе си от позицията на техните възпитаници". Много от участниците забелязаха, че при такъв подход ефикасността на обучението се увеличава и расте шансът да се окаже после адекватна помощ на децата. Също така не беше подмината от водещите толкова важната тема за работата с родителите.

     Елементите на психодрама, последвани от анализ, размишления и диалог, презентации и лекции. Всичко това беше включено в обучителната програма на семинара, което позволи на всеки от участниците да разшири своите знания, да придобие нови умения и, по възможност, да изгради по-нататъшна стратегия за работа с хората, на които е решил да се отдаде, избирайки професията педагог или психолог.

     Но освен на практическата част на семинара си струва да се обърне внимание и на друг, не по-малко значим резултат от обучението. Благодарение на създадените условия, позволяващи широко взаимодействие с колегите, беше прието решение да се създаде платформа за обмяна на опит, идеи и нови знания. В последния ден на семинара беше създадена група във Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/1271443366201218/), която се явява малка първа крачка за изграждане на споменатата платформа, на която всеки желаещ ще може да придобие необходимия опит, да сподели притежавани вече знания и да намери нови познати, способни да му окажат помощ в областта на професионалните въпроси.

     Всеки, който участваше в семинара, беше награден със сертификат, свидетелстващ за участие в обучението. А веднага след като беше обявено завършването на мероприятието, прозвуча и единогласно беше взето решението за провеждане на следващия семинар. Всеки от нас заминаваше с надеждата, че рано или късно това ще се случи.

Николай Матросов