Obraz19

ЛЯТНАТА ШКОЛА ПО ЗАВИСИМОСТИТЕ

Варшава, септември ‘2016

     През септември 2016 година група професионалисти от България е участвала в поредната Лятна школа по зависимости във Варшава, организирана всяка година от Фондация "Стефан Батори". Заедно с колегите си от други страни те са имали възможност да придобият нови умения в областта на работа със зависими, съзависими и цяло алкохолно семейство, м.др. по метод семейна интервенция като мотивиране към лечението, терапевтичен потенциал на 12-те Стъпки на АА, системна работа с дисфинкционално семейство, особености на работата с терапевтична група, работа с разлнични, също и нехимически зависимости и т.н. Пожелаваме на участниците успех в практическо прилагане на новите знания и разширяване на инструментариума.

Obraz20

Obraz21