ПРОФИЛАКТИКА В БЪЛГАРИЯ...

31

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Видин

     Разпространението на наркотични вещества и злоупотребата с тях е все по-растящ проблем и представлява истинска заплаха за общественото здраве, демокрацията и развитието на гражданското общество. Град Видин и регионът не са изключение в това отношение.

     Пазарът на наркотици във Видин предлага широк асортимент наркотични вещества, но все по-ясно се определя от търсенето. Все по-рядко е търсенето на хероин, който на практика от няколко години липсва на пазара в града, за сметка на синтетичните наркотици. Последствията от недостига на хероин са: рязко увеличаване употребата на метадон и субститол.

     Не се наблюдава намаляване на активността на пласьорите. Има очертаваща се тенденция за агресивно предлагане на наркотици, като информацията за вида, чистотата и ефектите им е доста често преднамерено непълна и невярна. Интернет търговията с наркотици увеличава тяхната достъпност и популяризира употребата им, което ще доведе, още в близко бъдеще, до усложняване на проблемите на хора, употребяващи наркотици. Младите хора споделят като една от основните причини за първа употреба на психоактивни вещества тяхната достъпност.

     През 2003 година в града е разкрит ПИЦ по зависимости, който е изпълнителен орган на политиката на Общинския съвет по наркотичните вещества. Съветът разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. През 2011 година беше разкрит отдел по зависимостите към Видинска света митрополия. Във Видин от месец февруари 2005 година е създаден и функционира и Местен координационен офис по СПИН.

     Младите хора са основната целева група на нашите превантивни програми. Подрастващите са не само обект на превантивните ни дейности, но и активни участници в тях. В тази насока успешна превантивна практика е предоставянето на възможност на младите хора сами да инициират превантивни дейности и кампании. Така бе създадена организация за младежки превантивни дейности и доброволчество - Младежки общински съвет по наркотичните вещества. Съветът се състои от трима съпредседатели и членове - представители на училищата на територията на Видин. По този начин се обединяват усилията на доброволците в желанието им да работят съвместно по проблемите на зависимостите. Членовете на Младежкия съвет участват активно в реализирането на общинската политика за превенция на употребата на психоактивни вещества и работят съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости. Доброволци от различни възрастови групи участват и провеждат превантивни дейности в училищна среда, сред свои връстници, както и в инициативи и кампании на ОбСНВ и ПИЦ. Така Младежкият съвет по наркотичните вещества се превърна в техен основен партньор.

     В последното време се наблюдава тенденцията за най-честа употреба на алкохол, следван от марихуаната. Последните данни и случаи обаче сочат, че „хит" сред подрастващите и младите хора са дизайнерските дроги и така наречената синтетична марихуана. Наличието на вече ясно изразената зависимост между неумереното пиене и употребата на наркотици, съчетано с неясното съдържание на новите дроги, повишава риска от негативни последици за здравето и развитието на младите хора - ранно отпадане от училище, рисково поведение, трайна десоциализация, засилваща се криминализация в средите на младежите, употребяващи и зависими от психоактивни вещества.

     Практиката показва, че днешният дилър предлага всичко, включително и от новите наркотични вещества, а интернет информацията и предлагането, също са налице. Това означава, че пазарът става все по-мощен, защото може да реагира на всяка от „нуждите" на клиентите-потенциални жертви. Естественото любопитство на младите хора към новото и непознатото е честа предпоставка за експериментирането в тяхното поведение. Всичко това увеличава необходимостта от задължителна превенция и по-голяма информираност на учениците, родителите и цялото общество за опасностите и последиците от рисковото поведение.

     Експериментирането и употребата на психоактивни вещества сред младежите увеличава риска от развиване на злоупотреба с наркотици и зависимост на по-късен етап в живота. За да се предотвратят последиците и се осъществи резултатна превенция от съществуващите рискове, отговорност имат и институциите, ангажирани с образованието, възпитанието и свободното време на подрастващите. Във връзка с това съвместната работа и адекватните усилия на тези институции е предпоставка за противопоставянето на опасните тенденции за развитието на младия човек. В това отношение особено важно е участието на семейството, родителската общност и училището. Необходимо е да се осигури адекватен достъп на младите хора до съвременна и научна информация, да се развият необходимите умения на младия човек още в училищна възраст, които да отговарят на неговите потребности.

     Един от най-важните елементи в превантивната работа сред младите е повишаване на знанията за въздействието и последиците от приемането на наркотични вещества и развитие на умения за въздействие и помощ в рискови ситуации.

     Екипът на ОбСНВ провежда разнообразни инициативи за превенция на употребата на ПАВ. В образователните подходи, които се използват, се избягва лекцията, включват се неимперативни, а ясни и конкретни послания. Чрез интерактивни дейности - ролеви игри, тренинги и мултимедийни презентации, специалистите от ПИЦ поднасят информация за наркотичните вещества, съобразена с възрастовата характеристика на аудиторията. Превантивната работа в училищна среда цели да се избегне пасивното слушане и да се предизвикат дискусии сред учениците за предпоставките, риска и последиците от употребата на наркотични вещества.

     Съдействието и участието на училището като институция са изключително важни за успешна работа с горепосочената целева група и затова е най-благоприятна среда за превенция. В тази връзка със съдействието на РИО - Видин и директорите на видинските училища в началото на учебната година изготвяме предварителен времеви и тематичен график за превантивната работа в училищна среда. Съвместно с доброволците по горепосочения график специалистите от Превантивно-информационния център провеждат обучения, тренинги, дискусии по проблемите на зависимостите и здравословния начин на живот, подпомагат училищните специалисти със здравно-образователни материали, оказват експертна помощ при реализирането на превантивни училищни дейности и инициативи.

Obraz32

     Здравейте АРКА,

     Пишем Ви група младежи от град Видин в България, всички обединени от идеята Младежки общински съвет по наркотичните вещества-Видин. Ние сме на възраст от 12 до 19 години и гордо носим името „доброволци". В организацията ни доведоха превенциите на психолозите от Превантивно-информационния център по зависимости към Общинския съвет по наркотичните вещества във Видин в училищата на града или наши приятели, вече участвали в организацията.

Obraz33

Как попаднах В МСНВ?

     „Попаднах преди 5 години. Най-добрата ми приятелка на онова време беше член, записах се заради нея, но не съжалявам, че останах и след като тя се отказа. Участието ми дава знания и познания за твърде много неща, които не са свързани само с наркотиците, научих много от тази организация." (Ивет Пламенова)

     „Научих за организацията от приятелка, която също участва в нея и реших да се включа като доброволец. Участието ми в МСНВ ми предоставя полезни знания, интересни обучения, възможност да помагам, запознанства с много и различни хора и чудесна работа в екип." (Симона Тихомирова)

     „Преди две години станах част от добре организирания Младежки общински съвет по наркотичните вещества. Бях вдъхновена от приятели, които също са част от него. Съвместната доброволческа работа с останалите членове ме учи на много. Научавам, че животът е по-хубав, когато си някому полезен, давам свобода на своята емпатична същност и помагам както и с каквото мога. Работата в екип е продуктивна, когато сме задружни, а ние сме. Чувствам се отговорна за тази своя доброволческа задача, чувствам се добре, когато зная колко добрини вършим." (Иванела Илиева)

     „Иво веднъж ми каза да дойда и аз му казах, че не искам да си губя времето с глупости. След време пак ме накара. Реших, че ще пробвам, какво толкова? Ами хубаво, си казах и дойдох. Добре направих. На първото идване ме грабна, беше много забавно пък и научих разни неща. Реших, че пак ще дойда и бях доста ентусиазиран. Така и направих. Следващата седмица и по-следващата и така нататък. Станах от редовните и научих доста неща за наркотиците, на ТЕОРИЯ. Започнах да говоря пред аудитория (не, че много мога), което преди не можех. Намерих нови приятели, за които може би нямаше да разбера без да има МСНВ. Намерих психолози, с които мога да си споделя неща, а те да ме посъветват (това май спадаше към приятелите). Това, че участвам в този Съвет на някои места ми дава определена преднина. Все пак аз съм доброволец, нали? Това се знае и хората гледат на мен с друго око. Като цяло сега ако искам да организирам някаква кампания има кой да застане зад мен и това е МСНВ и може да ми помогне! Докато преди шанса да го направя от нищото беше малък. Едва ли не това участие ми даде някаква преднина " (Любослав Лозанов)

     На сбирките на Младежкия съвет по наркотичните вещества ние получаваме информация на тема зависимости, наркотични вещества, последици от употребата им от нашите обучители-специалисти, учим се да презентираме по темата, учим се да говорим пред публика и медии. Учим се на най-важното - да се отзоваваме на човешката потребност от помощ. Научихме се как да работим в екип с другите доброволци, как да преодоляваме конфликти. Тук се запознаваме с много приятели на различна възраст от различни училища и превръщаме запознанствата в приятелство.

     Нашата организация се събира поне веднъж в месеца за обучения. Имаме си наша зала, където се случват сбирките. Извън планираните и традиционни сбирки имахме впечатляващи изнесени обучения на открито - в парка (еднодневно) и двудневно - последното обучение в Клисурския манастир „Св. св. Кирил и Методий". Едва ли има друга организация, „дръзнала" да провежда психологически тренинг в зала, където се служат литургии и участниците са обградени от всички символи на православната църква, за което безкрайно благодарим на монахините в манастира, на Архимандрит Антим IV-ти, на Белоградчишкия епископ Поликарп. Това обучение остана в сърцата ни и ни накара да пожелаем да се върнем отново.