39

     Младежки съвет по наркотични вещества /МСНВ/ е неформална група от доброволци към Общински съвет по наркотични вещества, община Габрово. Доброволците в МСНВ са предимно ученици на възраст 15-19 години, както и младежи до 29 години. Целите на дейността на МСНВ са: повишаване информираността на младите хора по отношение на рисковете от употреба на психоактивни вещества; организиране и провеждане на различни младежки инициативи, кампании и проекти за превенция срещу употребата и злоупотребата с наркотични вещества; обучение на младежи по подхода „връстници обучават връстници". Доброволците от Младежкия съвет са активни млади хора, които преминават редица специализирани обучения преди да пристъпят към активно обучение на своите връстници. По време на тези обучения те усвояват нови знания и умения относно различните видове психоактивни вещества, ефектите и рисковете от употребата им. Освен това, акцент се поставя на усвояване и повишаване на техните социални и комуникативни умения, личностни ресурси и лидерски качества.

     Чрез творчески подход и въображение, доброволците на МСНВ участват в подготовката и реализацията на различни инициативи, предоставящи информация за зависимостите и промотиращи здравословния начин на живот, чрез иновативни и интерактивни методи и подходи. Доброволците от МСНВ участват в тематични часове за превенция на наркоманиите, които се провеждат в училищата. Подготвят материали, сувенири и подаръци по повод различни значими празници - Коледа, Великден, Свети Валентин, които даряват на различни социални групи в риск. Участват в творчески работилници, театрални школи, младежки обмени. Участват в разработване и реализиране на проекти и младежки дейности с външно финансиране. Подкрепят общинската администрация при организацията на провеждането на най-различни мероприятия от културния календар на града. Всички тези дейности дават възможност на всеки млад човек от групата на Младежкия съвет да открие разнообразието от форми и начини да бъде полезен, да се чувства удовлетворен от положените усилия и да научи нещо ново и вдъхновяващо. Те имат възможност да избират сами по колко време и по какъв начин да се включват в дейността на МСНВ. След като натрупат известен опит в доброволчеството, често се случва и самите младежи да дадат идея за някоя инициатива, която служителите от ПИЦ с радост им помагат да реализират. Алтернативните форми на забавления, личния пример и позитивните послания са в основата на всички реализирани кампании.

Obraz40a     Доброволците от Младежкия съвет често работят съвместно с други неправителствени организации, спортни клубове или партньори на Превантивен център по зависимости и ОбСНВ към община Габрово. Работата в мрежа е широката основа, на която се полагат усилия от специалистите в областта на борбата със зависимости, за да се постигне по-висока ефективност от вложените средства и ресурси. Четири поредни години млади хора от доброволчески екипи към Общинските съвети по наркотични вещества в общините Габрово, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Бургас прекарват няколко дни в годината заедно, за да се научат на нови знания и техники за работа сред връстници. Всяка следваща година тази мрежа за обмен на знания и добри практики се разраства, като габровските доброволци винаги участват с голямо желание и ентусиазъм за работа. Капацитетът на Младежкия съвет по наркотични вещества непрекъснато се надгражда.

Obraz41

      Благодарение на активната подкрепа и визия за развитие на доброволчеството, като основен метод за профилактика на рисковото поведение сред младите хора в града, през десетте години на своето съществуване винаги е имало приемственост между младежите. Новодошлите доброволци имат възможност да попаднат в екип, който се отличава с висока емоционалност, устрем и позитивна нагласа. А младежите, които напускат групата по една или друга причина, остават съпричастни на каузата и се отзовават в случай на нужда от съдействие дори да се намират на далечно разстояние. По този начин от няколко активни ентусиазирани тинейджъри, за десетгодишнината си история групата на МСНВ вече се е превърнала в една голяма общност от млади хора, които са обединени от една кауза и вярата, че активността е ключът към успеха в промоцията на здравословния начин на живот.

Obraz42

      "Какво за мен е доброволчеството ли? В прекия смисъл да си доброволец означава да даряваш добро, без да очакваш нещо в замяна. Но всъщност не е така, защото ние получаваме нещо много повече. Изграждаме се като личности, научаваме нови неща, опитваме непознатото, създаваме приятелства и какво ли още не. Нима това означава нищо?! Напротив - това означава всичко. Всичко онова, от което имаме нужда. Във всеки един момент, в който помогнем и се усмихнем на някого, а той ни отвърне със същото, се чувстваме ползотворни и нужни, а това ни прави щастливи. Като доброволец в МСНВ, мога единствено да се радвам, че станах част от тази организация. Намерих нови приятели, научих се да обичам и да правя нещата с желание." (Виктория Колева -16 години)

Obraz43

     "Аз станах доброволец първо защото исках да запълня свободното си време с нещо полезно. Второ, за да науча много нови неща - за себе си и за хората, които реално имат нужда от това. Радвам се, че много мои приятели и съученици последваха примера ми и се записаха в младежкия съвет. Хубавото на нашия екип е, че ние създаваме едно приятелство и се разбираме, което продължава и в живота извън офиса. По време на нашите срещи, ние обсъждаме нашите идеи за инициативи, които можем да направим за хората. Най-хубавото е, че никой не ни ги налага. Ние сами предлагаме идеите, които искаме да реализираме. Ние младежите искаме да докажем, че като се обединим, можем да постигнем нещо значимо за града ни. Преминал съм през най-различни обучения, организирани от това място, чрез които научих много нови неща, които няма как да разбера в училище. Тези знания са ми много важни за живота напред. Доброволчеството ми в МСНВ ми помогна да открия себе си. Помогна ми да разбера кой съм и да мога да се надградя." (Петър Йосифов -16 години)