ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО...

Емоционална интелигентност

според Поли Фистолера

Obraz47     Поли Фистолера е основател на BISEI (Български Институт за Социална и Емоционална Интелигентност) и единственият лицензиран специалист в България за анализ и оценка на Емоционална интелигентност по модела на Рувен Бар-Он (EQi-2.0). Чрез изготвяне на индивидуални програми за развитие и разширяване на емоционална стабилност, тя помага на своите клиенти да осъзнаят собствената си емоционална динамика и емоционална зрялост.

     Коя е Поли Фистолера, описана чрез езика на емоциите?

     Накратко мога да опиша себе си като човек, преживяващ цялата палитра от емоции, успяващ да ги овладее и да ги насочи натам, където поведенията са печеливши за мен самата. Естествено овладяването на емоциите си съм постигнала след дългогодишна работа върху себе си.

     Каква е твоята дефиниция за понятието „емоционалната интелигентност"?

     Като начало е нужно да разберем каква е разликата между емоциите, настроенията и чувствата. Емоциите са краткотрайни - техният път е около 4 секунди. Настроенията са по-дълготрайни - могат да се задържат и седмици, а чувствата могат да се изпитват и за цял живот. Изразяване на емоции наблюдаваме не само при хората, но и при животните. Самият Дарвин е подчертал, че емоционалното състояние е от изключително значение за нашето развитие. Важно е да се уточни какво залагаме в изразяването на емоциите. Емоционалната интелигентност е сравнително нова наука. Въпреки че Рувен Бар-Он започва да говори за ЕИ и публикува резултати от първите си тестове още през 1985г., Даниел Голмън я дефинира за първи път в книгата си „Емоционалната Интелигентност" през 1995 г. Той се опитва да подчертае колко ни е необходима тази интелигентност. IQ е коефициентът на интелекта, който ни дава яснота доколко можем да научаваме определени неща в живота си, а не какво количество информация имаме и колко знаем. EQ коефициентът на емоциите измерва до каква степен можем да се справяме с емоционалните си състояния.

     ЕИ като цяло е фактор, който оказва значително влияние на нашето ежедневие. Какво от това, че съм завършила висше образование и съм научила техническите умения на професията. В следващия момент може да попадна в ситуация, в която работя в едно работно пространство, с хора, на които не разбирам емоциите, и при взаимодействие с тях нямам представа как да управлявам собственото си емоционално състояние. Тогава цялото усилие, което съм положила, за да се науча на желаната от мен професия загубва смисъл. Започва да се натрупва хронична тревожност, умора или да ни „прегряват бушоните". Идва момент, когато желаната професия или работното ни място се превръща в дразнител и самите ние сме заплашени от риск да се разболеем. ЕИ е неразделна част от нашето ежедневие, за да можем да се справяме със себе си, да разбираме другите, да се научим да съпреживяваме и да си представяме какво може да бъде от другата страна. В личния живот ЕИ ни помага да изградим прекрасно семейство, да живеем ползотворно, да разбираме децата си, да комуникираме с партньора си и да живеем в една среда, която ни води към щастието.

     Има ли техники за справяне с емоциите ни в ситуации, в които е важно да управляваме себе си?

     Психологичните изследвания през годините са правени с цел да се изследват поведението и реакциите на хората. В наши дни с помощта на съвременната техника (като например магнитният резонанс) можем да следим мозъчните вълни и наблюдаваме функциите на отделните части в мозъка. Една от функциите на нашия мозък е да ни поставя в пет различни възприятни позиции на дадена ситуация:

     - първата позиция е позицията на Аз. От тази позиция виждам света през собствените си очи и го преценявам чрез собствената си ценностна система - вярванията, религията, възпитанието;

     - втората позиция е позицията на емпатията - съчувствие, съпреживяване, съжаление. От тази позиция мога да се поставя в „обувките на другия", за да мога да предположа какво се случва с него, да си представя как се чувства или да наблюдавам себе си от тази позиция;

     - третата позиция е тази на наблюдателя. Това е позицията, в която събираме информация, тук емоциите отстъпват място на рациото. Можем да се изтеглим в трета позиция, за да добием представа за цялостната картина, в която няма въпроси „Защо", а има въпроси с К - „Кой, Какво, Къде, Как";

     - четвъртата позиция е позицията на групата. Тук приемаме ценностната система на групата. Ние жените или мъжете, ние българите, ние - нашата компания;

     - петата позиция се основава на вярванията в нещо по-голямо от нас или по точно на това кой в какво вярва - Господ, Аллах, Буда, Вселената, Природата, Енергията, Вибрациите ...

     Например, попадате в ситуация, в която се налага да говорите пред голяма аудитория, тоест имате нужда да сте в първа позиция (уверен в себе си и собствените си знания). В този момент, обаче, преминавате във втора позиция и си казвате: „Как ли изглеждам в очите на всички тези хора? Какво ли си мислят за мен?". Веднага губите стабилност, тъй като се измествате от позицията на увереност в това, което знаете и можете (първа позиция). Ако се върнете обратно в първа позиция и продължите да говорите, там все още има емоции. По-добрият вариант е да преминете в трета позиция и да погледнете обективно на ситуацията и след това обратно в първа. Цялото това прескачане през различните позиции се случва за части от секундата. Ако започнем да се тренираме да боравим с всичките пет позиции, можем да управляваме емоциите успешно.

     Доколко е благоприятно да се потискат силните емоции в определени ситуации, в които искаме да владеем себе си?

     Временното потискане на зародената емоция е управление на емоцията. Като цяло емоциите не могат да бъдат контролирани. Информацията достига до нас чрез петте ни сетива. Сигналът се разделя и една част отива в амигдалата, след това в лимбичната система и създаденият химичен процес потича към определени мускулни групи в тялото (в зависимост от емоцията). Другата част от сигнала се насочва към рациото. Целият този процес не може да бъде контролиран. Можем временно да потиснем емоцията, тъй като екологично не е удачно в този момент да бъде изразена. Съществуват техники за временно потискане на емоциите. Следващата стъпка е отпускането, изваждането, изразяването на емоцията, но по най-подходящия за индивида начин. Постоянното потискане, отричане и не изразяване на емоциите води до мускулни блокажи в тялото, които след това се превръщат в мускулни брони. Ако в определена ситуация ни се иска да ударим шефа, но при проверка на реалността това би ни коствало работното място, по-удачно е временно да потиснем своите емоции. Важно е след като приключим работния ден, да намерим начин да извадим задържаната емоция.

     Кой е Д-р Рувен Бар-Он?

     Д-р Рувен Бар-Он е клиничен психолог, който се занимава интензивно с клинична работа, изследвания и преподаване. EQ-i е резултат от 17-годишните му научни изследвания върху емоционалната интелигентност. Тестът, който администрирам, е най-новата стандартизирана преработка от 2010 г. EQi-2.0. В него са включени 15 умения, които могат да бъдат научени, отучени, увеличени или намалени. Тук стремежът, за разлика от коефициента на интелекта IQ, е да има баланс между уменията, които владеем. За някои умения имаме характерови предпоставки, с други не боравим особено успешно. Рувен Бар-Он е създател на теста за измерване на ЕИ, който в началото е служил за измерване на патологични случаи в клиниките. После тестът започва да се трансформира. Първата версия EQi е преведена на 16 езика. Втората EQi-2.0 засега е преведена на 6 езика. Надявам да се преведе и на български, тъй като аз съм представител на MHS- Multi Health System. Това е компанията, която е световен дистрибутор на теста на д-р Рувен Бар-Он, а аз съм сертифицираният представител за Балканския полуостров.

     Има още четири теста за измерване на ЕИ, но аз се насочих към този, защото той ми се стори най-изчерпателен и с много възможности за работа. Уменията са като скачени съдове: ако развиваме едно умение, то се отразява върху другите. Така може да се постигне баланс. Не е нужно да се намираме в екстремните стойности - скалата е от 70 до 130. Не е нужно да се стремим всички умения да са със стойност 130.

     Какво е BI-SEI?

     BI-SEI означава Български институт за социална и емоционална интелигентност. Има два „кан джи" йероглифа в една от трите японски азбуки (катакана, хирагана и канджи). Единият се произнася „BI", а другият „SEI", което в буквален смисъл може да се преведе „да станеш" и „звезда". Двете „кан джи" значат „да се превърнеш в звезда". Нарекох института BI-SEI, в което влагам скрития смисъл „да събудиш звездата в себе си".

     Би ли ни споделила нещо за теб лично? Какво те движи, какво те вдъхновява?

     Мен ме движи любопитството. Аз съм силно любопитен човек. Такава съм от малка. Ходех, пипах всичко и питах за всичко. Трупах своя опит повече през преживяването, отколкото чрез книгите. Моята сестра беше четящото дете в семейството, аз бях изследващото дете, а брат ми - той ни наблюдаваше. Всичко, което научавам, е свързано и с една възпитана от родителите ми част от мен - дисциплината. Баща ми е бивш военен, а аз като малка посещавах спортно училище и съм възпитана в дисциплина. Естествено, сестра ми и брат ми са възпитавани по същия начин, но никой от тях не е дисциплиниран. Аз съм решила, че дисциплината ми е необходима и я уважавам. Така че моето любопитство, съчетано с дисциплина, с желание да изследвам и довършвам нещата докрай, са качествата, които ми помогнаха се превърна в Тай Чи и Чи гонг инструктор, да съм „мастър скуба дайвър трейнър", тоест да тренирам водолази и подводни фотографи. Карам сноуборд, карам ски, практикувам различни екстремни спортове, повдигащи нивото на адреналина. В същото време се занимавам и със спокойни и релаксиращи спортове, например голф. За мен голфът е спорт, който ми помага да успокоя ума си и в същото време да си доставя необходимата доза адреналин.

     Аз ставам много рано, най-късно в 6 часа вече съм на крака. Ставам, обличам се и излизам навън, независимо какво е времето. Идеята да стана и да излезна навън ме изпълва с вдъхновение и мотивация. Щом мога да направя това, значи мога да постигна всичко, което реша.

     Въпреки дългогодишното ми личностно развитие, аз и до ден-днешен имам личен психотерапевт, който е в Италия, имам супервайзър, който е в Берлин, работя постоянно със себе си. Собственото ми измерване на нивото на ЕИ ме сложи в горния край на скалата, което показва, че съм постигнала едно добро ниво на управление на емоциите си. Аз приемам всичко - ти може да ме обидиш, да ме нагрубиш, да направиш много неща и аз ги приемам. Дали твоите действия влияят на вътрешния ми свят? НЕ!