ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ...

     На това място, в края на всеки пореден брой "Арка" досега помествахме информации за българските групи за вазимопомощ, работещи по 12-стъпковата програма.

     В първия брой, в края на 2001 година групите, изброени на тази страница бяха три... Две на Анонимните алкохолици и една на Анонимните наркозависими, и трите в столицата.

     Последните данни от уеб-сайта на АА в България сочат вече 25 групи в 15 града и местности, плюс контактни данни в още 2 града, където не е посочен постояннен ден и час на сбирки. Допълнително има и 3 чуждоезични сбирки (2 на английски, 1 на руски език) и 2 онлайн сбирки. Сайтът на АН изброява 5 групи - в София и Варна; в сайта на Ал-анон намираме информация за 3 групи - във Варна, София и Стара Загора.

     Повече от десетократно количество!

     Значи, над десетократно повече шансове за зависимите. В тази неблагоприятна обстановка, за която говори в интервюто си д-р Иван Добринов. Ето ви същинско шляпане в каймака - и ето ви доказателство за смисъла му.

     А понеже в днешното време именно Интернет е основен източник на актуална информация за групите, вместо три и повече контактни страници в АркА (и риска, че в момента на попадане в нуждаещите се ръце някоя част от печатната информация няма да е валидна вече), поместваме тук само уеб-адреси:

сайт на Анонимните алкохолици: www.aa-bg.info

сайт на Анонимните наркозависими: http://na-bg.org/

сайт на Ал-Анон: http://www.al-anon-bg.org

Obraz72