За вас, заради вас, благодарение на вас

 

     Всеки брой „Арка" е в някакъв смисъл изключителен, единствен и неповторим, защото всеки съдържа истински, неповторим човешки опит, неповторими съдби и емоции. Всеки отразява също една неповторима част от съвместния ни път. И на мен като редактор всеки дарява истинско и неповторимо вълнение. Този брой обаче е още по-изключителен. Защото, тъй като е „специализиран",  посветен само на модела „Минесота" в терапията на зависисимостите, той представлява един вид обобщение и равносметка на нашата работа в тази област в България, на съвместния ни път. Който - внимание! - продължава вече 20-та година! Затова през цялото време, докато събирах материалите и обработвах броя, ме придружаваха емоции и спомени от тези изминали години. Спомени за десетки наши обучения, проведени в различни места из цяла България. За стотици срещнати по пътя невероятни, лъчезарни хора, много от които ни станаха приятели, а някои - наследници и ценни сътрудници. За всичките промени, настъпили за тези 20 години, които имахме щастие да наблюдаваме и отчасти да придружаваме. И за които, иска ми се да вярвам, имаме своя мъничък принос.

     Когато стартирахме нашето пътешествие, д-р Иван Добринов тепърва е започвал работа в наркологично отделение на ДПБ-Раднево; за ДПБЛНА-Суходол се носели ужасяващи легенди, децата от рискови групи в България са могли да разчитат главно на порицание и наказателни мерки заради „противообществените" си прояви, а в цяла България са действали цели 3 групи за взаимопомощ, работещи по 12-стъпковата програма (2 на АА и 1 на АН, и трите в столицата). В момента д-р Добринов е един от българските авторитети в областта на лечението на зависимостите, а ние имаме щастието да го наричаме сътрудник и приятел. В Суходол зависимите пациенти успешно се възстановяват в терапевтична програма, изградена по модел „Минесота", водена от професионалисти, обучени от фондация „Стефан Батори", на които съдействат и Анонимните алкохолици. В Превантивно- информационните центрове из цялата страна работят подготвени специалити и на много места се провеждат модерни профилактични програми. В 17 български града активно работят около 30 групи на Анонимните алкохолици, провеждащи няколко десетки сбирки седмично и още толкова сбирки онлайн...3 new

    За тези години издадохме 15 броя „Арка" и 10 книги, а всички публикации са достъпни в сайта arka-bg.com и продължават да се четат от хиляди посетители.

     В този брой ще намерите накратко най-важната информация за модела „Минесота". Някои съществени материали са препечатани от по-старите броеве „Арка" - това са текстовете на полските авторитети в тази област: Ева Войдило, Виктор Ошатински, Анна Доджюк, интервю с д-р Бохдан Воронович. Изказванията им са отпреди години, но остават напълно актуални и бележат основни насоки на работата по модела. Допълнени са с материали, говорещи за сегашното виждане на някои аспекти на работата със зависимите, с някои примери от допълнителния терапевтичен инструментариум, както и с цикъла текстове за работа със семейството на зависимия пациент. Особено ценни са информациите за добрите практики в прилагането на модела в България - главно в ДПБЛНА - Суходол, където за пръв път в бъларската практика той се внедрява комплексно и целенасочено. Както във всеки брой, и тук ще намерите подчертана роля на 12-стъпковата програ ма на АА и свидетелство на хората, възстановяващи се по нея. Донякъде символично, болшинството от илюстриращите този брой снимки също са взети от предишните издания на „Арка" - и също така символично представляват главно дървета. Дърветата като метафора на израстването и развитието, на устойчивостта и силата, на хармонията и единството между земното и въздушното, на безспирния стремеж към небето и слънцето.  Нека тази метафора да бъде поздрав за вас и талисман за днешното трудно време.

     Сред редакторските емоции, придружаващи създаването на този брой, освен вълнението, доминира благодарността. Благодаря на всички, които правят нашата работа в България възможна и и придават смисъл. На всички участници в нашите обучения, на съмишлениците ни и партньори - Павел и Милена, Емо и Катя, на д-р Иван Добринов и д-р Владимир Николов, на Миглена и нейните колеги от ПИЦ-овете, на приятелката ни Цвети - незаменима организаторка на нашите семинари, на верния ни преводач и приятел Васко. На Йорданка, без която „Арка" не би могла да възниква. На всички, които изпращат текстовете си и споделят своите истории или предават топли думи за водените от нас обучения. И last, but not least, на един невероятен човек, когото дори не познавам лично, нито знам името му, който безвъзмездно е вложил огромна работа да създаде сайта на „Арка" и от години го поддържа, отказвайки заплата за своя труд - Коко, благодаря!

     Не е възможно да изброя всичките ни спътници, но всички вас съхранявам в най-светлите си спомени. Този брой е за вас, заради вас и благодарение на вас.

Анна Швед,  редактор на българското издание на „АркА