85КАК ЗАПОЧНА ВСИЧКО

     Програмата Минесота е нещо, което отдавна привличаше вниманието ми, но едва през лятото на 2018 год. успях да отида на курса за обучение, което се организира във Варшава. Бях възхитен от преподавателите и всичко, което научих. Върнах се в България твърдо убеден, че това е пътят и решен да го въведа в работата на болницата. Успях да изпратя психолога Емил Димитров през 2019 год. също на обучение във Варшава. През същата година с помощта и подкрепата на г-жа Войдило и (както аз я наричам, нашата) Аня успяхме да организираме в България обучение почти на всички лекари, психолози и социални работници от болницата. През същата година психолозите Емо и Катя започнаха работа с първите групи с пациенти със зависимост към алкохол в клиниката. Последва още едно обучение на екипа на болницата в България. В момента поради проблемите с коронавируса сме на дистанционна супервизия от страна на г-жа Войдило, Анджей Майхер и Аня.

     За постигнатите успехи ще ви разказват Емо, Катя и другите психолози от екипа. От мое име бих искал да благодаря още веднъж на Ева, Аня и Анджей за помощта и подкрепата, която ни оказват, както и за доверието, че можем да се справим с това предизвикателство.

д-р Владимир Николов, мд

Директор на ДПБЛНА