КАК ДА ОТКАЖЕМ ЦИГАРИТЕ?

      Сред възрастните се среща убеждението, че отказването на цигарите е възможно, но не и за тях. Те често подчертават своето безсилие спрямо никотина. Кажват, че вече много пъти са се опитвали за скъсат с този си порок, но усилията са били напразни. Тези хора се оплакват от липсата на воля и бързото отказване в борбата със своя порок.

     В литературата по темата се среща много информация относно химическия състав на цигарите и съдържанието на токсични субстанции в тютюневия дим. Също така широко са засегнати негативните последствия от пушенето за организма. Сред тях между другото са и честата заболеваемост от рак на белите дробове, инфарктите и и други сериозни болести, водещи до преждевременна смърт хора в разцвета на биологичните и професионалните си сили. Малко е обаче информацията за това как на някои зависими от никотина хора им се е отдало да победят порока си и кой е ефективнит метод в борбата с тютюнопушенето.

     Това е дотолкова важно, доколкото днес пушенето е почти повсеместно сред младежите; тревожен е и фактът, че към цигарите посягат все по-малки деца.

В началото си струва да се замислим над въпроса:

Какви са мотивите на младите хора да пушат?

     В младежките среди пушенето е модно. Групата взема пример от по­ведението на своя авторитет - водача, лидера на групата. Отделният човек с лекота приема стила на живот на обкръжаващите го, сред които функ­ционира.

     Може да има и индивидуални мотиви. Например децата смятат, че пушенето ще им помогне да се разтоварят от неприятните емоции. Когато са в кафето, в дискотеката, преди изпит или в друга трудна ситуация, когато не знаят къде да си дянат ръцете, посягат към цигарата. Ами че нали така правят възрастните.

     С човек, зависим от никотина, няма начин да се разбереш на инте­лектуално равнище. Всеки опит за дискусия ще завърши с поражение, тъй като той ще смята забележките за неоснователни. От тази гледна точка много обезпокоителен е фактът, че пушещите младежи декларират желание да продължат да пушат и не искат да се опитат да откажат цигарите. Това потвърждава силната необходимост от принадлежност към групата и търсе­нето на своето място в нея.

     Как в такъв случай да откажем цигарите?

     На този въпрос се опитват да отговорят много хора, зависими от никотина. За да бъде успешно отказването, е необходимо да се намери такъв фактор, който да мотивира вземането на решение за спиране на цигарите. Той може да бъде притеснението за собственото здраве или за здравето на близките, особено на децата, които са застрашени от пасивно пушене.

     За тези, които нямат воля да откажат цигарите изведнъж, препоръчваме 10 Стъпки

     Първа: не пуши на гладно.

     Втора: не пуши непосредствено след хранене, с часовник в ръка изчакай 10 мин.

     Трета: не пуши, докато пиеш кафе или чай.

     Четвърта: смени си цигарите — избери по-слаби.

     Пета: изчакай с пушенето. Всеки път, когато ти се прииска да запалиш, си погледни часовника и изчакай 5 /после 10, 20 и т.н./ мин.

     Шеста: скрий от себе си цигарите... Овий ги в хартия, намотай ги с ластик и ги заключи в чекмеджето. После скрий ключа на друго място. Всеки път, когато потърсиш цигара, повтаряй всичките тези действия. Направи това вкъщи и на работното си място.

     Седма: пуши съсредоточено. Това означава, че ти е забранено по време на пушенето да се занимаваш с каквото и да било друго нещо, дори с че­тене.

     Осма: не пуши под покрив. Направи уговорка със себе си, че когато искаш да запалиш цигара, винаги трябва да излезеш на чист въздух.

     Девета: в последния ден преди окончателното решение за отказване на цигарите запиши точния час, в който си пушил. От този момент нататък всеки ден започвай да пушиш половин час по-късно първата си цигара и продължавай с половин час паузата между две цигари.

     Десета: Отказваш цигарите! Просто не пушиш. Когато те черпят, казваш: "Благодаря, не пуша".

     За всяка последователна Стъпка можеш да предназначиш от един ден до една седмица. Предпоследната, Девета Стъпка, ще продължи повече или по-малко в зависимост от това, на колко цигари си приключил Осмата стъпка. Преди започването си запиши точно по колко цигари си пушил до момента, когато не си се контролирал. След това се старай да записваш ежедневно по колко пушиш сега. Ако не издържиш на някой етап, върни се към тази Стъпка, която е била неуспешна, и започни отново. СТРУВА СИ ДА ОПИТАШ!

 

(„Arka" №23, 1998)