МИТОВЕ И ФАКТИ

Антони Писарски, лекар психиатър

Управител на Градския център по решаване на алкохолните проблеми в Лодз

 

НА ДОБЪР ПЪТ БЕЗ ФАЛШИВИ УБЕЖДЕНИЯ

 

     Общоизвестно е, че е доста трудно да се промени човешкото поведение, често моделирано от фалшиви възгледи на някаква тема. Много от тези фал­шиви възгледи се отнасят до въздействието на алкохола върху човешкия организъм.

     Митовете и фалшивите убеждения в това отношение са като че ли една от причините за употреба на алкохол в ситуациите, в които това не е пре­поръчано, а даже може да бъде вредно или опасно.

     По-долу ще опиша някои от митовете, най-често изброявани от шофьо­рите, с които се срещах по време на провеждането на програма за шофьори, на които им е била отнета шофьорската книжка поради управляване на автомобил под влиянието на алкохол.

   • Алкохолът е стимулиращо средство.

   • Алкохолът разведрява ума.

     Една от многото причини, поради които хората посягат към алкохола, е субективното възбуждане непосредствено след поемане на неголяма доза алкохол. Алкохолът обаче е "депресиращо" средство - възпира разни центрове на централна нервна система. След поемане на по-големи дози се появява ефектът на "спиране на спирачките" — приспиване на "вътрешната цензура", заради което човек променя представите си за самия него, настъпват затруднения в реалистичната му преценка на ситуация, например става прекалено самоуверен.

   • Алкохолът подобрява прецизността и бързината на движенията.

   • Алкохолът изостря зрението.

     Няма нищо по-погрешно! Изследванията на шофьорите с чувствителна диагностична апаратура показват, че след поемане на неголеми дози алко­хол времетраенето на реакцията се удължава с 50 до 100%.

     Алкохолът нарушава също способността на окото за акомодация, а сле­дователно прави невъзможна правилната преценка на разстоянието и бързо­то приспособяване на окото към променящи се светлинни условия. Това е същото, ако на човек с правилно зрение му сложим очила със сила -1, -2 диоптра и го накараме да се движи прецизно в магазин с порцелан.

   • Алкохолът е лекарство против нерви, напрежение, страх.

   • Алкохолът е средство подобряващо настроението.

     Индивидуално различни дози дават в началната фаза субективното чувство за отпускане, успокояване, "приспиване" на страха. Но след кратко време симптомите на горепосочените състояния се възвръщат, и то често усилени.

     Обърнете внимание на сходствата:

 

 

Симптоми на страх

Симптоми на абстиненция

1

треперене

треперене на ръцете

2

стомашно разстройство

стомашно разстройство

3

проблеми с концентрацията

проблеми с концентрацията

4

загуба на апетит

загуба на апетит

5

изпотяване

изпотяване

6

напрежение

напрежение

7

главоболие

главоболие

8

сърцебиене

тремор

9

виене на свят

_

10

стомашни смущения

стомашни смущения

11

дихателни смущения

-

   •  Алкохолът подобрява кръвообращението.

   •  Конячето е полезно за сърцето.

     Ако ти е здраво сърцето, нямаш нужда да поправяш работата му с алко­хол. Гореприведените митове са свързани с обезболяващото действие на ал­кохола, а също така с фалшивите убеждения, разгледани по-рано. Алко­холът не разширява сърдечните кръвоносни съдове. Той вдига кръвното налягане, ускорява работата на сърцето, а употребяван в по-големи дози и през по-продължително време уврежда сърдечния мускул и причинява сърдечни болести и аритмия.

   • Водка с пипер помага, когато "нещо заседне в стомаха".

   • Алкохолът улеснява храносмилането.

     Алкохолът уврежда слизестата ципа на храносмилателната система, довеждайки до смущения във всмукването на вещества, необходими за пра­вилното функциониране на организма, на витамини — особено В1, белтъци. Той понижава също така активността на храносмилателната система: на сто­маха и червата.

   • Ракийката загрява.

     Алкохолът разширява повърхностните кръвоносни съдове, което е при­чина за преместването на кръвта от вътрешните органи и затова дава субективното чувство за "загряване". Това състояние трае много кратко вре­ме. Охладената по такъв начин кръв се премества обратно навътре в орга­низма, което в условия на ниски температури, напр. през зимата, довежда до значително по-бързото охлаждане на организма.

   • Алкохолът повишава устойчивостта на организма.

     Много изследвания, както и клиничната практика, доказват повишената податливост на инфекции при хората, злоупотребяващи с алкохол.

   Устойчивостта на клетките е възпирана от действието на алкохола; пример тук може да бъде големият брой туберкулозни заболявания сред зависимите.

   • Алкохолът повишава сексуалната потенция и умелост.

     На тема влиянието на етанол върху сексуалната сфера кръжат много фалшиви съждения, в това число и гореприведеното.

     Дори неголеми дози алкохол причиняват отслабване на ерекцията при мъжете и смущения в еакулацията. При хора, пиещи продължително време (както при мъжете, така и при жените) се появява отслабване на половото влечение и понижаване на плодовитостта.

     Накрая бих искал да приведа интересна за всички, каращи моторни превозни средства, съпоставка, която намерих в американската брошура "So you want to cut down your drinking".

ВАС*

Как се чувстваш?

Как се държиш?

40

Започваш да се отпускаш

Увеличен шанс за пътно произшествие

60

Зарадван

Отслабнала критичност. Възможно влияние върху решенията.

80

Чувство за топлина и блаженство

Частична загуба на задръжки и самоконтрол. Забавени реакции. Решително по-лошо каране на колата.

100

Бъбривост, словоохотливост, възбуденост

Смущения в контрола на импулса

200

Веселяк, зашеметен

Неясен говор. Може да бъде агресивен.

300

Просто пиян

Заекване, двойно виждане, загуба на памет.

 

 

Възможна загуба на съзнание.

 

 

Вероятна загуба на съзнание; смъртта не е невъзможна.

 

 

Смъртта е възможна.

 

 

Смъртта е вероятна

ВАС — концентрация на алкохол в кръвта.

     Изрежи тази таблица и я носи със себе си. Прочети я преди да се качиш в колата си дори след "капка" алкохол. А сега - на добър път!