ПРОФИЛАКТИКА

ОТ КОГО ДА ЗАПОЧНЕМ – ОТ ДЕЦАТА

ИЛИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ? 

     "Абе, тази днешна младеж!!!" Тези думи често чувам от устите на възмутените възрастни, често родители. Следва: "По мое време..."

     Когато попитам ТАКЪВ ВЪЗРАСТЕН: какво си направил, за да е по друг начин, какво си направил детето ти да е друго или да се държи по друг начин? - най-често чувам уклончиви отговори: Нали детето ми си има всичко (?); компютър, касетки, дрехи, много джобни пари, бегач и така нататък.

     Продължавам да питам: кога си му казал за последен път, че го обичаш? Обикновено чувам отговор: Нали няма нужда да му го казвам! Нали съм баща, майка и то знае...

     Как един възрастен, родител, може да говори на детето си, че не чрез пристрастяващите средства се влиза във възрастния живот, достойния живот — щом алкохолът е неразделен елемент от живота на повечето семейства? Пием по случай раждане на дете, кръщене, първо причастие, сключването на брак, имен ден, на бизнес срещи, в момент на нечия смърт...

     Затова си мисля, че правилно и широко разбраната профилактика в учи­лищата, младежките среди, църквите и семейните къщи е основата. Нашите семейства трябва да станат нормални и здрави. Натрапва се само въпросът: от кого да започнем — от децата или от родителите?

П.К.

     („Arka" 1997, № 19, с. 23)