КОНСУЛТАНТ = СЪПРИЧАСТНОСТ  И РАЗБИРАНЕ

     В началото искам да представя сухите факти, които така или иначе се случиха и които в крайна сметка са в основата на V Международна школа за консултанти. Всичко това стана във Варшава, в периода от 27 до 29 август на ул. Сапежинска 10А. Със спонсорството на Фондация "Стефан Батори" няколко човека - психолози, психотерапевти, консултанти, лекари, лекари психиатри и алкохолици (нещо, което у нас звучи много шокиращо и негативно) си бяха поставили за цел да покажат на нас - участниците в семинара (трезвеещи алкохолици и наркомани, нарколози, желаещи да помагат на зависимите и техните семейства, психолози, лекари, готови да сътрудничат с консултантите), какво представлява алкохолната зависимост (и зависимостта въобще), как се лекува и как тя разрушава живота не само на човека, който е станал зависим, но и на хората, на които той държи и обича. И не на последно място - как можем да преодолеем зависимостта и да заживеем "нормалния" живот отново, каквото и да означава това.

     В началото д-р Воронович - лекар психиатър, един от най-известните в Полша лекуващи зависимостите терапевти, разясни, че алкохолизмът е бо­лест, възникваща на биохимична почва, върху която се наслагват пси­хически, душевни и социални фактори. Той, а и всички лектори, особено наблягаха на факта, че алкохолизмът не е нещо срамно, че алкохолик не означава непременно човек от социалното дъно, че тази болест засяга една­кво и малообразовани и бедни хора, и професори, и богати бизнесмени, и политици.

 

Българските представители на V Международна лятна школа за консултанти

     Психологът Ева Войдилло (директор на Комисията по образование в областта на алкохолизма и другите зависимости към Фондация "Стефан Батори") разкри спецификата на новата професия консултант в областта на зависимостите, новия подход към зависимостта, която се смята от много хора за грях, слаба воля или безхарактерност, а в действителност е сложна болест с физически, духовни и социални съставки, изискваща също така сложно физическо, духовно и социално лечение. Тя подчерта голямото значение и на терапевтичната група, в която се провежда лечението - в нея болните преодоляват своите страхове, недоверието и чувството за срам -научават се да се приемат като неизлечимо болни хора, но хора равностойни на другите и можещи да изпълняват пълноценно своята социална роля. За ролята на консултанта в групата чете лекция и Валентина Новикова -консултант по зависимостите от Санкт Петерсбург, като освен на отго­ворността и задълженията наблегна и на методите, които консултантът никога не трябва да използва в терапията — шантаж, заплашване, всезнайство, подигравки, използване и т.п.

     За програмата на 12-те стъпки — основна програма в групите АА, говори проф. Виктор Ошатински, известен полски юрист и международен специалист по конституционно право, научен работник и преподавател, алкохолик, непиещ от много години, който пише книги по проблемите, свързани с алкохолната зависимост. В тази програма основното е да откри­еш своята природа, да опознаеш чувствата и постъпките си и да разбереш, че можеш да ръководиш живота си и без алкохол.

     Много важен момент при алкохолната зависимост е, че обикновено алкохоликът не вреди единствено на себе си, а и на най-близките си. Проблемите си той прехвърля най-вече върху децата и жената си. Често става така, че нужда от лечение имат и те. Особено когато това е свързано с насилие. За механизмите, по които възниква насилието, за съзависимостта между жертвата на насилие и насилника, и за начините, по които могат да бъдат разрушени тези механизми говори психотерапевтът Анна Нова-ковска, а на проблемите при децата в алкохолното семейство се спря психологът Светлана Кузминих.

     За съжаление нямам възможност да се спра на всички лекции, които за нас - българските участници, бяха нещо ново и изключително интересно, само ще спомена за радиоводещия Кшиштоф Довгирд, също трезвеещ алкохолик, посветил силите си на разпространяване на информация за алкохолизма в електронните медии, който успешно съчетава изискването на АА за анонимност със популярността на програмата си.

В. Петров